ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк Read more

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових Read more

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку Read more

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 на поверхню етикетки; магазин етикеток 4; гумові паси 5; 6, 8 — гумові подушки; 7 — вакуумний барабанний етикетопереносник. Потік пляшок подається конвеєром 1 до Read more

Механізми подачі клею ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика Рис. 4.81. Станція подачі клею до клейового ролика: а — загальний вигляд; б — перенесення клею на етикетопереносник; в — зняття зайвого клею із юіейового ролика кількість Read more

Пристрої для перенесення етикеток ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин. Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові. Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що здійснює переривчастий обертальний рух. Сьогодні важільні етикетопереносники практично не виготовляються, але на деяких підприємствах, особливо в консервній промисловості, ще експлуатуються такі машини. В барабанних пристроях Read more

Накопичувачі етикеток ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Залежно від того, в якому вигляді поставляються етикетки — рулонами чи флатами, використовують пристрої подачі рулонної етикетки і магазини етикеток. а) Рис. 4.75. Машини для нанесення етикетки із рулону: а — машина фірми KRONES; б — машина фірми KHS Пристрої подачі рулонної етикетки включають (рис. 4.75): • рулоноутримувач з приводом; • механізм гальмування розмотування рулону; Read more

Основні робочі органи етикетувальних машин ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Пристрої подачі і відведення упаковок виконані у вигляді стрічкових або пластинчастих конвеєрів, залежно від виду і типу упаковки. Механізми розподілення включають: шнекові крокові розподілювачі, зірочки (турні­кети). В карусельних машинах внутрішньомашинна транспортна система виконана у вигляді столиків, що обертаються (рис. 4.74). Рис. 4.74. Пристрій подачі, відведення і розподілення упаковок в машині фірми KRONES (Німеччина): а — Read more

Класифікація етикетувальних машин ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Етикетувальні машини, поряд із поділом на автоматичної і напівавтома­тичної дії, можна поділити на ряд груп за такими класифікаційними ознаками: • за типом етикеток, що наносяться на упаковку («сухі», самоклейні, рукавні термоусаджувальні, розтягувальні); • за кількістю етикеток, що одночасно наносяться на упаковку (одно-, дво-, три — і чотириетикеткові); • за напрямом руху упаковок (лінійні — рис. Read more

Машини для нанесення рукавної термоусаджувальної етикетки ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

В цих машинах етикетка у вигляді рукава 1 із рулону або із магазину подається, за потреби відрізається, розправляється і одягається на упаковку 2 (рис. 4.67). В подальшому, під дією гарячого повітря 3 або ІЧ-променів етикетка усаджується і приймає форму упаковки. Рис. 4.67. Схема нанесення рукавних термоусаджувальних етикеток Машина для нанесення рукавної розтягувальної етикетки Така етикетка Read more