Порядок технологічного розрахунку ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Основними параметрами технологічного розрахунку дозаторів періодичної дії є визначення продуктивності і енерговитрат. Так як дозувальні пристрої формують дози (порції) продукції, то характерною продуктивністю для них буде штучна. Штучну продуктивність дозаторів можна визначити за формулою: Z = —, (3-16) де к — кількість дозувальних пристроїв, що одночасно формують дозу продукції; tT— сумарний час формування і переміщення Read more

Шнекові дозатори ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Цей конструктивний тип дозаторів застосовують для дозування важкоплинної продукції, до якої належать порошкоподібні і пиловидні продукти: борошно, сухе молоко і т. ін. Особливо важко забезпечити точність дозування продукції, яка, з одного боку, є текучою, а з іншо­го — при незначному стисканні злипається. З таким продуктом може справитись тільки шнековий дозатор, і то з додатковими пристроями. Read more

Дозатор маятникового типу ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Цей тип дозаторів застосовується на таких же пакувальних машинах, що і камерні дозатори. Найчастіше він зустрічається в машинах для пакування продукції в stick-упаковки (трубчасті тришовні пакети) (рис. 3.8). Дозатор маятникового типу складається із ємності, в якій як маятник переміщається заслінка, почергово торкаючись двох протилежних стінок мірних ємностей 3. Продукція переміщається в ту частину мірної ємності, Read more

Дозатор камерного типу ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

В технічній літературі зустрічаються різні його назви: барабанний, роторний тощо. На наш погляд, камерний відповідає конструкції мірної Рис. 3.7. Схема дозатора камерного типу: 1 — циліндр (в даному випадку складається із двох половинок); 2 — корпус; 3 — отвори в циліндрі; 4 — денця; 5 — черв ’як; 6 — колесо черв ’ячної передачі; 7 Read more

Дозатор шиберного типу ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ці дозатори за способом формування дози подібні до стаканчикових. Доза відміряється об’ємом продукції, розміщеної між двома шибера­ми — нижнім і верхнім (рис. 3.6). В момент формування дози нижній шибер 4 перекриває отвір вихідного каналу дозатора, а верхній 3 — відкритий. Продукція під дією сил гравітації переміщається в мірний канал дозатора. При наявності б) Рис. 3.6. Read more

Пристрої дозування об’ємного типу ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Дозатори об’ємного типу працюють в режимі дискретної дії. До складу таких дозаторів можна віднести: бункер-накопичувач, дозатор, механізм видачі порції продукції. Найбільш широко для дозування сипкої продукції застосовують дозатори стаканчикового, камерного, шиберного, маятникового, шнекового типів. Дозатор стаканчикового типу Це телескопічно розташовані два циліндри. Внутрішня порожнина цих циліндрів утворює мірну ємність. Наповнення мірної ємності здійснюється через верхню Read more

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ СИПКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

2.2.2. Загальна характеристика операції дозування Сипка продукція — це складна система, що змінює свої властивості в залежності від щільності укладки твердих частинок, характеру зовнішньої дії і зовнішніх умов (вологість, температура). Одна і та ж продукція в залежності від напруженого стану може мати властивості як ідеально сипкої, так і зв’язаної продукції. Сипкий продукт під дією робочих Read more

Класифікація пристроїв дозування ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Більшість існуючих конструкцій дозувальних пристроїв — це до­статньо складні фізико-механічні системи, що знаходяться під контролем електронних і мікропроцесорних блоків керування. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що існує принципова можли­вість автоматичного дозування практично будь-якої продукції. Але по­ряд із цим відсутня регламентована класифікація пристроїв дозування, яка охоплювала б весь спектр їх конструктивних виконань, принципів дії, систем керування. Найбільш Read more

Точність дозування ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Одна з найважливіших характеристик дозувальних пристроїв — точність дозування. Це подача дозованої продукції у відповідності до заданої похибки і вагової продуктивності. Здійснювати абсолютно точне дозування практично неможливо. На точність дозування впливає велика кількість факторів: • власні і вимушені коливання зважувальної системи; • нерівномірність подачі продукції в дозувальний механізм; • характер взаємодії зважувальної системи з дозованою Read more

ПРИСТРОЇ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

2.2.1. Загальні поняття. Способи дозування Однією з основних операцій, за якою визначається якість пакування, є операція дозування. Дозування — це вимірювання потрібної кількості продукції за масою, об’ємом або поштучно. Відміряна кількість продукції переміщується в тару або пакувальний матеріал. Ця операція називається фасуванням. Діапазон необхідних доз, додержання заданих технологічних вимог під час дозування обумовлює застосування пристроїв Read more