Характеристика продукції як об’єкту пакування ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Технологічним процесом пакування продукції у споживчу упаковку передбачено переміщення продукції під дією зовнішніх навантажень і сил гравітації. Переміщення продукції, яку в початковий момент паку­вання можна сприймати як суцільне середовище, характеризується її деформаційними властивостями. А тому під час дослідження об’єкту пакування важливо знати його реологічні, тобто структурно-механічні властивості. Основні структурно-механічні властивості можна класифікувати за характером прикладання Read more

Загальні дані про споживчу упаковку ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Відповідно діючим ДСТУ упаковка визначається як засіб чи комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень або втрат під час транспортування, складування, перевантаження, що полегшують виконання логістичних операцій, процесів інформування, реалізації і споживання продукції. Поряд із цим упаковка повинна, відповідаючи вимогам продукції, споживача, ринку, вироблятися, наповнюватися, транспортуватися, виставлятися, продаватися, вико-ристовуватися і ліквідуватися. Загалом упаковка повинна Read more

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ ЗЛ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ ЗЛЛ. Технологічний процес пакування ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Різноманітність способів і технологій пакування готової продукції у споживчу тару викликана, в першу чергу, великою гамою структурно — механічних властивостей продукції, в другу—різноманітністю споживчої упаковки і в третю — умовами зберігання, транспортування і реалізації товару. На сьогодні існує три основних способи пакування продукції у споживчу упаковку. Перший спосіб базується на використанні готової, попередньо виготовленої тари Read more

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ефективність впровадження пакувальної техніки багато в чому визначається чіткою і повною інформацією про існуюче пакувальне обладнання, його призначення, принцип дії та технічні характеристики. Щороку у світі виготовляється і розробляється значна кількість видів і типів пакувальних машин та потокових ліній. Широке їх впровадження у різних галузях народного господарства можливе лише на основі розробки типових технологічних процесів Read more

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

В технологічному процесі пакування передбачається виконання ряду послідовних технологічних операцій, метою і кінцевим результатом яких є пакування продукції. Типовий технологічний процес пакування можна представити сукупністю таких окремих стадій і елементів (рис. 1.1). Для організації процесу пакування продукції масового призначення, в тому числі і харчових продуктів, потрібно застосовувати комплексний підхід, яким передбачається: • найефективніше використання матеріальних, Read more

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Пакувальна індустрія будь-якої держави не тільки відображає стан її економіки, розвиток промисловості, сільського господарства і сфер послуг, але і віддзеркалює різні соціальні, суспільні та інші явища. Ці фактори багато в чому визначають тенденцію в розвитку виробництва пакувальних матеріалів та обладнання. Однією із найважливіших функцій, що виконує упаковка, є збе­реження в кількісному і якісному вигляді пакованої Read more