Циферблатні однокомпонентні дозатори ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

До складу цих дозаторів входять: механізм живлення; зважувальна місткість; зважувальна система; циферблатний прилад. Характерна схема таких дозаторів наведена на рис. 3.38.

Продукція подається у зважувальну місткість 2 живильником 1, що забезпечує різну інтенсивність руху продукції двопозиційно:

• велика інтенсивність;

• мала інтенсивність.

Режиму меншої продуктивності добиваються шляхом зміни швидкості електродвигуна живильника і переміщенням його манжети

Циферблатні однокомпонентні дозатори

1

2

6

й

7

7

З

Рис. 3.38. Схема циферблатного однокомпонентного вагового дозатора донизу. Зважувальна місткість 2 підвішена на призмах малого плеча вантажоприймалыюго важеля 4. Дно зважувальної місткості виконано у вигляді відкидної заслінки 3.

Велике плече важеля 4 за допомогою тяг 6, 8 і проміжного важеля 7 зв’язано з циферблатним приладом 9, на якому встановлено датчики грубої маси 12 і точності 13. Початок формування дози починається з моменту контакту стрілки 10 з датчиком 11.

На великому плечі важеля 4 розміщена противага 5.

Керування роботою живильника і механізмом відкриваня дна зважу­вальної місткості здійснюється за сигналом датчиків 11, 12 і 13.

В початковий момент циклу дозування живильник працює з найвищою продуктивністю і за ступенем наповнення зважувальної місткості продукцією стрілка 10 переміщається до датчика 12 — кінець грубого формування дози. Датчик 12 дає команду на перехід живильника в режим малої продуктивності — режим досипання. При точному досягненні величини дози датчик 13 дає команду на виключення живильника і відкриття заслінки 3 зважувальної місткості. Останній елемент операції дозування може здійснюватись пневматичним або електромагнітним приводом.

Після випорожнення зважувальної місткості стрілка 10 повертається в початкове положення і спрацьовує датчик 11. Цикл дозування повто­рюється. Датчики 12 і 13 кінематично зв’язані між собою і можуть переміщатися по циферблату, чим і задається потрібна величина дози продукції. Основними недоліками цієї схеми дозування є: велика інер — ційність системи і велика систематична похибка дозування через зношу­ваність контактуючих деталей і залишкові напруження від втомлюванос­ті матеріалу важелів. В зв’язку з цим їх використовують в машинах з малою продуктивністю і для дозування легкосипкої продукції.

Циферблатні однокомпонентні дозатори
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)