Електромагнітні вібраційні пристрої живлення ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ці пристрої широко використовуються в автоматизованих системах дозування. Вони мають малу інерційність і коротку тривалість перехідних процесів. Вони більш ефективні з точки зору реіулювання продуктивності живильника. В разі необхідності формувати дозу продукції протягом малого проміжку часу застосування живильників з рухомими робочими органами дещо ускладнює процес керування системою, так як зупинка руху потоку продукції може здійснюватись лише через кілька десятих секунд після зупинки руху робочих органів. З іншого боку відомо, що однією із властивостей сипкої продукції є здатність її до утворення сталих склепів над випускним отвором бункера. З врахуванням цього створено «беззатворні» живильники, що мають малу інерційність. На рис. 3.35 наведена схема «беззатворного» живильника для подачі зв’язних і легкосипких матеріалів. Основними елементами пристрою є витратний бункер 1 і пружно підвішена насадка 2 з випускним отвором 4, що сприяє утворенню стійкого склепу у випадку відсутності дії додаткового енергетичного зусилля. Таким чином, відсікання продукції здійснюється за рахунок його самозапирання після підпинення вібраційних коливань

Електромагнітні вібраційні пристрої живлення

дозувальної насадки. Інерційність запирання потоку продукції визначається швидкістю формування стійкого склепу над випускним отвором і при d0<4

— <5 d0rnin складає 0,03 — 0,05 с.

В схему пристрою входять також котушка 3 і перегрівач 5. Превагою такого пристрою є і те, що вібраційному збуренню підлягає не вся продукція в бункері, а тільки та частина, що знаходиться у вихідному патрубку.

Під час подачі важкосипкої продукції, що має обмежену газопро­никність, під її шаром виникає розрідження з утворенням нестійкого

Електромагнітні вібраційні пристрої живлення

Рис. 3.36. Схема вібраційного живильника з пристроєм стабілізації влас­тивостей продукції у вихідному патрубку

Електромагнітні вібраційні пристрої живлення

Рис. 3.37. Схема живильника з індукційною котушкою 86

режиму роботи живильника. Для розширення діапазону стійкої роботи в пристрої (рис. 3.36) передбачено встановлення вивантажувального шнека 3, який здійснює циркуляцію продукції в вихідному патрубку. З метою підтримання висоти шару продукції в випускному патрубку в заданих межах встановлені труба 4 для перетікання продукції, патрубок живлення 2 і пристрій для стабілізації тиску продукції в нижній частині бункера.

Аналогом наведених пристроїв є конструкція живильника (рис. 3.37), в якому під бункером 1 встановлено нерухому дозувальну камеру з феромагнітними тілами 2 і сіткою 4 в нижній частині. Видача продукції здійснюється за рахунок коливальних рухів феромагнітних тіл в змінному магнітному полі індукційної котушки 3.

Загалом вібраційні пристрої живлення мають малу інерційність і придатні для високочастотної подачі порошкоподібної сипкої продукції.

Електромагнітні вібраційні пристрої живлення
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)