Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Використовувати в пакувальних машинах високої продуктивності м’які пакети, що попередньо виготовлені, економічно недоцільно. Поряд із цим для підприємств малої і середньої продуктивності пакувальні машини з

такими упаковками вирішують питання пакування продукції за мінімальних витрат капітальних вкладень.

Технологічна схема формування такої упаковки передбачає: попереднє накопичення плоскоскладених заготовок у магазині; поштучне виділення заготовки з магазину; надання заготовці об’ємної форми; фасування продукції; закупорювання упаковки і видачу пакованої одиниці із машини (рис. 4. 31). Закупорювання упаковки може здійснюватись: зшиванням, склеюванням, зварюванням тощо.

Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок

Рис. 4.31. Технологічна схема формування м’якої упаковки із плоскоскладеної заготовки

У Національному університеті «Львівська політехніка» розроблена і виготовлена машина автоматичної дії для фасування насіння в паперові пакети різних типорозмірів.

На рис. 4.32 наведена технологічна схема роботи машини-автомата в момент крайнього лівого (а) та крайнього правого (б) положення транс­портуючих кареток. Дана машина-автомат належить до багатопозиційних перервно-поточних машин з циклічними механізмами, де пакети періодично переміщуються з позиції на позицію, а під час зупинок в даних позиціях здійснюються технологічні операції. Для автоматів даного класу робочий цикл Тр дорівнює кінематичному циклу Тк ведучої ланки основного транспортного органа і складається з часу переміщення транспортної системи tnep та інтервалу її зупинки tn.„:

Тр= Тк = tnep + t]yn. (4.60)

Час переміщення пакета tnep визначається кінематичними характе­ристиками руху ланок транспортних кареток, а час зупинок t. jyn — макси­мальною тривалістю технологічної операції на робочій позиції.

Технологічний цикл формування однієї пакувальної одиниці:

тт=тх—о, (4.61)

де q} — число позицій, що займає пакет від моменту його встановлення до

моменту знімання.

Проаналізувавши кінематичний цикл та час тривалості кожної із техно­логічних операцій було запропоновано п’ятипозиційний пакувальний автомат, в якому послідовно виконуються такі операції (рис. 4.32, а): І — захоплення пакета із магазину заготовок і переміщення його на позицію заповнення продуктом; П — нанесення клею на клапан паперового пакета; III—загинання клапана та його термічне оброблення; IV — нанесення на пакет дати та необхідної інформації; V — видалення пакованої одиниці із автомата.

Принцип дії автомата полягає в наступному (рис. 4.32, б): вакуумними захватами поворотного вузла 1 порожній пакет з магазину переноситься на позицію заповнення продуктом, де шляхом подачі повітря здійснюється додаткове його розкривання. В середину пакета уводиться рухома воронка 2, через яку переміщається з дозатора певна кількість продукту. Одночасно пакет затискається групою пружних упорів транспортуючих кареток З, які знаходяться в крайньому лівому положенні, і відключається вакуум від захватів. Коніроль виконання технологічної операції здійснюється оптичним датчиком. У випадку відсутності пакета на позиції завантаження вакуум відключається від захватів достроково, попадання в них дрібних фракцій продукту, що підлягає фасуванню, стає неможливим.

Потім транспортуючі каретки переміщуються в крайнє праве поло­ження, одночасно переносячи заповнений пакет на позицію нанесення клею, а вакуумні захвати повертаються за наступним порожнім пакетом. На другій позиції пакет затискається між пружним нерухомим упором і спеціальною клеючою головкою 4, через отвори якої на клапан пакета під тиском наносяться краплини клею. Дана операція контролюється оптичним датчиком, і у випадку відсутності пакета нова порція клею не потрапить в клеючу головку.

Транспортуючі каретки 3 розходяться, відпускають пакет і повертаються у вихідне (крайнє ліве) положення, де перша група пружних упорів каретки захоплює новий заповнений пакет, а друга група — пакет, який знаходиться на позиції нанесення клею. Клеюча головка стає у вихідне положення, вакуумні захвати відключаються від вакуумної системи і одночасно іранспортуючі каретки переміщуються в праве положення. При цьому новий заповнений пакет переміщується на позицію нанесення клею, а пакет з уже нанесеними краплинами клею — на третю позицію закривання 350

Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок

Рис. 4.32. Технологічна схема роботи маишни-автомата: а ліве положення каретки; б — праве положення каретки

клапана, де спочатку здійснюється його загинання тонким ножем 5, а потім затискання між двома нагрітими колодками для необхідної фіксації клею. Зусилля загинання клапана і стискання нагрівних колодок регулюється пружинами.

Після наступного циклу переміщення транспортуючих кареток пакет із загнутим і приклеєним клапаном переміщується на четверту позицію (нанесення дати), де він притискається до пружного упору підпружиненою планкою. Здійснюється додаткова фіксація заклеєного клапана пакета, і одночасно через паз планки спеціальною головкою 6 наноситься дата або необхідна інформація.

Під час наступного циклу готовий пакет переходить на п’яту позицію, що знаходиться за робочою зоною автомата, і опиняється над відвідним лотком 7. Перед поверненням в ліве положення каретки розходяться, і пакет під власною вагою падає на відвідний лоток, по якому переміщується в транспортну тару або на робочий стіл для подальшого групового пакування. Дана позиція оснащена датчиком рахування готової продукції.

Таким чином всі пакети з магазину один за одним послідовно проходять шлях: заповнення — нанесення клею — заклеювання — датування — попа­дання на відвідний лоток.

Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)