Класифікація етикетувальних машин ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Етикетувальні машини, поряд із поділом на автоматичної і напівавтома­тичної дії, можна поділити на ряд груп за такими класифікаційними ознаками:

• за типом етикеток, що наносяться на упаковку («сухі», самоклейні, рукавні термоусаджувальні, розтягувальні);

• за кількістю етикеток, що одночасно наносяться на упаковку (одно-, дво-, три — і чотириетикеткові);

• за напрямом руху упаковок (лінійні — рис. 4.69, а, б та карусельні — рис. 4.69. в);

• за виконанням (ліве і праве — рис. 4.70);

Класифікація етикетувальних машин

Класифікація етикетувальних машин

Рис. 4.69. Схеми машин із різним напрямком руху упаковок: а, б — лінійний; в карусельний

• за призначенням (кількість і вид етикеток, що наносяться на упаковку, число механізмів перенесення етикеток — рис. 4.71);

Класифікація етикетувальних машин

Рис. 4.71. Схеми машин різного призначення: а) для нанесення корпусної етикетки; б) для нанесення корпусної і контретикетки; в) для нанесення корпусної, контретикетки і кол ’єретки

• за кроками між центрами і столиками, що обертаються — рис. 4.72 (крок 126, 188,210, 150 мм);

• за компоновкою (з прямим конвеєром, з відведенням упаковки під прямим кутом до магістрального, з відведенням упаковок по паралельному конвеєру та ін. —рис. 4.73).

Поряд із цим, етикетувальні машини розрізняють за способом виділення одиничної етикетки із магазину (за рахунок вакууму чи клею), характером переміщення магазину (з нерухомим, коливальним і поступально — зворотним рухом магазину), способом наклеювання етикетки (притискання, розмотування, обкатування, накатування), за кількістю механізмів центрування упаковки (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 і 32 відповідно для продуктивності 3, 6, 12, 24, 36 і 48 тис. упак./год). Етикетувальні машини можуть бути укомплектовані пристроями наклеювання, притискання і розгладжування фольги, нанесення Г-подібної акцизної марки, наклеювання фірмового знаку тощо.

Класифікація етикетувальних машин

Класифікація етикетувальних машин

Рис. 4.72. Схеми машин із різним кроком між центрами і обертальними столиками: a) S = 126 мм; б) S = 188 мм; в) S = 210 мм

Класифікація етикетувальних машин

Рис. 4.73. Схеми машин із різною компоновкою: а — з прямилі конвеєром; б, г — конвеєри подачі і відведення розташовані перпендикулярно; в — переміщення упаковок по паралельним конвеєрам

Загальним для сучасних етикетувальних машин є наявність механізмів подачі, відведення і розділення упаковок, магазинів для різних видів етикеток, етикетопереносника, штампелюючого і клейового пристроїв, а також пристрою для розгладжування етикеток.

Послідовність виконання операцій етикетування може бути різнома­нітною, залежно від схеми і конструкції машини.

Сучасні машини для нанесення корпусної етикетки (продуктивністю до 18 тис. упак./год) виготовляються лінійними. Машини для нанесення двох і більше етикеток проектують карусельними.

Класифікація етикетувальних машин
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)