Короткий огляд систем фасування фірми KRONES ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Машини фірми KRONES фасують різні харчові рідини в скляну, металеву і полімерну (ПЕТФ) споживчу тару.

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

4

З

2

6

7

Рис. 3.70. Пристрій фасування машини Mecafill VKP: 1 — пневмоциліндр керування роботою рідинного клапана; 2 — трубка подачі газу; 3 — ролик кулачкового механізму; 4 — затвор для газу; 5 — трубка відведення повітря; 6 — канал СІР; 7 — розвантажувальний вентиль

5

Машини випускаються таких серій:

• Mecafill VKP;

• Volumetik VO-DM-PET, VOC;

• Sensometic VPG, VPI, VPL;

• Isofill VG, VV.

Машини серії Mecafill VKP можуть фасувати як напої із вмістом С02, так і негазовані напої. Для цього в мікропроцесорі змінюється програма включення і виключення газових клапанів. Фасувальні пристрої цієї серії машин є однокамерними системами з короткою газовою трубкою. В пристрої встановлено механічний клапан з електропневматичним керу­ванням. Застосування електропневматичного керування роботою рідинного клапана дозволяє здійснювати фасування в кілька етапів з корегуванням точності рівня рідини в тарі. За потреби при відповідному спрацьовуванню клапанів може здійснюватись одинарне або подвійне вакуумування порожнини тари. Існують різні модифікації цієї серії машин:

VKP — базова модель для фасування газованих і негазованих напоїв в скляні пляшки (рис. 3.70);

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

Рис. 3.71. Схема пристрою фасування машини Volumetic VOC а) початкове положення б) стадія фасування

• VKP-PET — для фасування в пляшки із ПЕТ з пристроєм Neck-Handling;

• VKPV — фасування з двома попередніми стадіями вакуумування;

• VPPV-CF — фасування з двома попередніми стадіями вакуумування і

етапом корегування точності рівня рідини в пляшці.

Систему фасування Volumetic вважають найбільш прогресивною і такою, що буде відповідати вимогам завтрашнього дня. Ця система в залежності від тари, в яку фасується продукція, поділяється на Volumetic VODM-PET і Volumetic VOC. Система Volumetic VODM-PET призначена для фасування електропровідних як газованих С02 напоїв, так і негазованих напоїв у споживчу тару із ПЕТ. Процес формування дози здійснюється за допомогою індуктивного витратоміра і електронного керування електропневмоклапанами. Для продукції, що є чутливою до кисню і легко піниться, передбачено різні варіанти довжин фасувальних трубок, що забезпечують необхідні умови фасування. Поряд з цим фасування може здійснюватись як однокамерною, так і багатокамерною системами. Ця система фасування є також ідеальною для виконання холодного фасування в асептичних умовах. Для фасування газованих напоїв в пляшки із ПЕТ в пристроях передбачено виконання додаткових операцій щодо попереднього ополоскування пляшок С02 і можливості вибору швидкості фасування: швидка і повільна. Переналагодження здійснюється за рахунок заміни програми керування на мікропроцесорі. Система Volumetic VOC призначена для фасування неелектропровідних напоїв із вмістом та без вмісту С02 в металеві банки (рис. 3.71).

Формування дози здійснюється в місткості за допомогою датчика Transsonar з магнітним поплавковим вимикачем. Можливе корегування величини дози продукції навіть під час фасування.

Розроблено кілька модифікацій цієї системи:

• VOC — фасування продукції різних галузей в металеві банки;

• VOC-C — фасування з додатковим ополіскуванням банок;

• VOC-G — фасування негазованих напоїв без тиску.

Електронна система гравітаційного фасування Sensometic VPG (рис. 3.72) застосовується для негазованих напоїв (вода, сік) і для високовязких продуктів (лікери, кетчуп, засоби очищення). В дозувальних пристроях такої системи відсутні внутрішні пружини, що сприяє їх застосуванню для продуктів, що є чутливими до мікробіологічних факторів. Рівень заповнення споживчої тари визначається зондом, встановленим на фасувальній трубці. Як тільки рівень рідини доходить до цього зонда, він дає сигнал в систему керування. Всі параметри фасування встановлюються на пульті керування. Конструкція пристрою з довгою трубкою застосовується для холодного або гарячого фасування фруктових соків з м’якіттю. За допомогою системи керування роботою юіапанів можна здійснювати як швидке, так і повільне фасування.

Для фасування негазованих напоїв широко застосовують систему Iso­fill з механічним клапаном і керуванням за рахунок дії горловини пляшки на клапанну систему. Розроблено два варіанти цієї системи:

• VG — з гравітаційною системою фасування;

• VV — з вакуумною системою фасування.

Конструкції дозувальних пристроїв можуть бути як однокамерними, так і багатокамерними. Схема фасування передбачає застосування короткої фасувальної трубки з автоматичним корегуванням можливих відхилень від значень дози продукції. Розроблено кілька модифікацій пристроїв цієї схеми фасування:

• VG — базова модель з однією камерою;

• VG-PET — конструкція з Neck-Handling для фасування в пляшки з ПЕТ;

• VG-CIP — конструкція з багатьма камерами і автоматичною схемою

керування триходовим краном;

• VG-PET-CIP — багатокамерна система фасування з пристроєм Neck-

Handling;

• VV — пристрій для фасування продукції з низьким вакуумом (рис. 3.73).

Не менш оригінальні принципові і конструктивні рішення мають пристрої фасування машин серій Innofill NR, UM, NM, DRS, DVD, DRV фірми KNS (Німеччина). Три останні серії із цього переліку є інноваційними.

1 jPN 234

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

Рис. 3.72. Схема фасувального пристрою машини Sensometic VP-VI: 1 — пневмоциліндр для керування рідинним клапаном; 2 — кран для створення попереднього тиску в тарі і для зворотного газу (керує швидким наповненням пляшки продукцією); 3 — кран для створення попереднього тиску в пляшці і для зворотного газу (керує повним наповненням пляшки); 4 — кран зворотного газу; 5 — кран для створення вакууму; 6 — розвантажувальний кран; 7 — патрубок подачі продукції;8 — зонд; 9 — кожух; 10 — конус крана; 11 —ролик кулачкового керування; 12 зонд; 13 — центруючий конус; 14 — підйомний циліндр; А — канал для зворотного газу; В — вакуумний канал; С—розвантажувальний канал

Так, система фасування Innofill DRS (рис. 3.74) дає можливість фасувати продукцію як в пляшки з ПЕТ, так і в скляні пляшки. Пристрої фасування цієї системи формують дозу продукції за її рівнем у споживчій тарі. При цьому рівень продукції контролюється зондом, встановленим на повітряній трубці пристрою. Переналагодження машини фасування Innofill DRS для роботи зі скляною пляшкою на пляшки з ПЕТ здійснюється із сенсорного монітора. Для фасування продукції в скляні пляшки системою передбачено багаторазове вакуумування з подальшим насиченням порожнини С02. У випадку фасування продукції, що є особливо чутливою до кисню, у пляшки з ПЕТ передбачено ополіскування порожнини пляшки інертним газом. При цьому промивна труба є одночасно і зондом, і трубкою фасування. Ця система забезпечує високу гнучкість і додаткові зручності в процесі фасування. Комп’ютер в заданих межах чітко керує роботою пневматичних кранів. На один рідинний клапан потрібно три мембранних циліндра для керування

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

Рис. 3.73. Схема фасувального пристрою машини Isofill VV: a — початкове положення; б — етап фасування

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

Газ попередньої напруги

Напій

Вакуум

каналами газу і один циліндр для відкриття і закриття рідинного клапана. Обмеження кількості рухомих елементів пристрою спрощує керування і технічне обслуговування машини.

Машини серії DRV дають можливість після незначних переналагоджувань (встановлення відповідної проірами на комп’ютері) фасувати продукцію за п’ятьма технологіями:

• фасування негазованих напоїв без тиску;

• однокамерне фасування продукції під тиском;

• трикамерне фасування під тиском продукції, що є чутливою до кисню або мікрофлори;

• фасування пива у ПЕТ-пляшки однокамерним пристроєм;

• фасування пива у ПЕТ-пляшки трикамерним пристроєм.

Забезпечує такі широкі можливості технологій фасування застосування

безконтактної системи вимірювання об’єму продукції. Безконтактна система в основі має магнітно-індуктивний витратомір, керування роботою якою здійснюється від комп’ютера. Процес керування газовими і рідинними клапанами здійснюється незалежно також комп’ютером.

Машини системи Innofill DVD (рис. 3.75) призначенні для фасування продукції в банки. Пристрої фасування цих машин також мають в основі магнітно-індуктивний витратомір, що забезпечує високу точність формування дози. Процес фасування можна також навести сукупністю етапів. До початку фасування здійснюється газове промивання банки. Промивання виконується за допомогою С02 для витискання кисню з порожнини банки. Потім подається чистий газ С02 для створення протитиску і відкривається рідинний клапан. Керування рідинним і газовим клапанами здійснюється пневмоциліндром. Фасування здійснюється під тиском. По завершенню фасування тиск в банці понижується до атмосферного. Газ виходить через декомпресійний канал. За рахунок керування тиском декомпресії мінімізується рівень спінювання продукції.

Переналагодження пристрою фасування на іншу величину дози продукції здійснюється за рахунок введення в дію наступної програми.

Технологія фасування рідин із подвійним об’ємним ополіскуванням внутрі шньої порожнини тари газом С02 реалізована в системі машин ZMS. На рис. 3.76 наведена схема фасувального пристрою машини ZMS, призначеної для фасування рідин у скляні пляшки. Принцип роботи пристрою полягає в наступному.

Пляшка розподільною зірочкою подається на горизонтальну площадку піднімального циліндра. Піднімальний циліндр піднімає пляшку доверху, впираючи її горловину в ущільнювальні елементи конуса. Після притискання горловини пляшки до ущільнювального елемента конуса здійснюється 146

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

Рис. 3.75. Схеми характерних етапів фасування продукції пристроєм машини Innofill DVD: I — промивка банки газом; II — формування надлишкового тиску в банці; III — фасування продукції; IV—завершення фасування продукції; V— декомпресія фасованої продукції; VI— прочиапка системи

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES

попереднє вакуумування її внутрішньої порожнини. Циліндр 7 відкриває канал між вакуумною камерою 3 і порожниною пляшки. За рахунок цього в пляшці утворюється вакуум. Тривалість вакуумування може регулюватись із центрального пульта керування. Після закриття циліндром 7 вакуумного каналу циліндр 8 відкриває канал для переміщення в пляшку зворотного газу С02 з каналу 4. Через цей канал здійснюється газове промивання внутрішньої порожнини пляшки газом С02- По завершенню газового ополіскування пляшки циліндр 8 закриває газовий канал, а циліндр 7 знову відкриває канап, що з’єднує порожнину пляшки з вакуумним

Рис. 3.76. Схема фасувального пристрою машини ZMS: 1 — камера нагнітання газу С02; 2 — камера для продукції; 3 — вакуумна камера; 4 — камера для зворотного газу; 5 — кільцевий резервуар; 6 — циліндр для керування подачею газу нагнітання; 7— циліндр для керування створенням вакууму; 8 — циліндр для керування переміщенням зворотного газу; 9 —рідинний клапан; 10 — зонд

каналом. Здійснюється друге вакуумування. Потім виконується ще одне ополіскування порожнини пляшки газом С02 з камери 4 і завершальне її вакуумування. Перед початком переміщення продукції в пляшку циліндр 7 закриває вакуумний канал, а циліндр 8 відкриває газовий канал, що з’єднує газову камеру 4 з порожниною пляшки. У пляшці встановлюється тиск газу, що дорівнює тиску в камері 4. Це є етап попереднього нагнітання газу С02 в пляшку. Завершальне нагнітання газу здійснюється за рахунок відкриття газового каналу циліндром 6, що з’єднує камеру 1 з порожниною пляшки. При цьому канал з камерою 4 циліндр 8 закриває. Тиск у пляшці вирівнюється з тиском в камері 1. З цього моменту починає здійснюватись швидке переміщення продукції в пляшку. Для цього циліндр 6 відкриває канал зворотного газу. Швидкість переміщення продукції визначається рівнем продукції в кільцевому резервуарі 5. За рахунок змінення рівня продукції в резервуарі 5 можна вибрати раціональні параметри процесу 148 переміщення будь-якої рідкої продукції в будь-яку форму пляшки. Фаза швидкого наповнення завершається в момент контакту продукції з зондом або по завершенню встановленої тривалості швидкого наповнення. Із завершенням фази швидкого переміщення продукції за рахунок затримки закриття циліндра 6 наступає час корегування, тобто продовжується наповнення пляшки продукцією але на період корегування. Циліндр 6 закриває канал зворотного газу, в результаті чого швидкість наповнення суттєво зменшується. Після другої активації зонда продукцією рідинний канал 9 закриває канал переміщення продукції. За рахунок корегування наповнення можна збільшити рівень продукції в пляшці у межах 10-20 мм.

По завершенню наповнення в горловині пляшки тиск знижується до тиску зворотного газу (попередня декомпресія). Наступає фаза заспокоєння. У цей період циліндр 6 відкриває канал, що з’єднує камеру 1 з горловиною пляшки. Під час цієї фази бульбашки газу в рідині мають змогу піднятися на поверхню рідини. Надлишковий тиск в камері 1 перешкоджає утворенню піни в горловині пляшки. Після такої стабілізації циліндр 6 закриває канал, що з’єднує пляшку з камерою 1, при цьому тиск газу в горловині пляшки зменшується до тиску в газовідвідному каналі. У подальшому виконується кінцева декомпресія. Для цього циліндр 7 відкриває канал, що з’єднує горловину пляшки з вакуумним каналом. За рахунок регулювання тривалості кінцевої декомпресії значення надлишкового тиску в пляшці суттєво зменшується. В такому стані здійснюється розгерметизація пляшки і видача її на закупорювальний пристрій. В момент, коли фасувальний пристрій знаходиться між вихідною і вхідною зірочками, здійснюється продування газовідвідних трубок газом нагнітання для видалення з них залишків продукції.

Згідно з програмами розробок фірма KHS продовжує вдосконалення інноваційних систем фасування рідин, побудованих на нових високо­ефективних комбінованих магнітно-індуктивних способах вимірювання величини дози.

Короткий огляд систем фасування фірми KRONES
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)