Особливості конструктивних виконань пристроїв фасування в машинах з лінійним компонуванням ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Машини для фасування рідкої продукції в пляшки за лінійним компонуванням основних функціональних модулів здебільшого при­значені для забезпечення малої і середньої продуктивності. У таких машинах дозувальні пристрої розташовані вздовж напрямної або конвеєра, по якому подаються пляшки. В залежності від ступеня автоматизації машини, керування дозатором може виконуватись як вручну, так і автоматично.

Формування дози може здійснюватись як за об’ємом у мірній ємності, так і за рівнем у споживчій тарі, а також за масою. Останній з перерахованих спосіб дозування широко використовується фірмою Grandall International (США) в машинах моделей KN, BN і DN для фасування сипких, в’язких і пінливих рідин.

Фасування за масою здійснюється на базі керованих мікропроцесором електронних дозувальних ваг, що забезпечують високу точність дозування за рахунок застосування швидкої і повільної фази автоматичного фасування. Електроні контролери можна під’єднувати до принтера і комп’ютера для реєстрування ваги.

Продуктивність машин для фасування в ємності 0,5-1,0 л складає від 600 до 2500 доз/год.

Оригінальними і досить простими системами фасування різних за властивостями рідин є Servo/Fill (фасування за часом) і Net/Mass (фасування за масою). Ці системи розроблено фірмою Oden Corporation (США) для машин з лінійним компонуванням дозаторів.

1 2 З

Особливості конструктивних виконань пристроїв фасування в машинах з лінійним компонуванням

Рис. 3.77. Характерна схема системи фасування рідин за часом Servo/Fill (США): 1 — центральний процесор; 2 — блок керування серводвигуном; 3 — кодувальний пристрій; 4 — серводвигун; 5 —резервуар з продукцією; 6 — шестерінчаста помпа; 7 — дозувально-фасувальний пристрій

Роботасистемидозування Servo/Fill базується назастосуванні прецизійних шестерінчастих помп з електронним керування (рис. 3.77).

Помпа механічно з’єднана із серводвигуном постійного струму. На другому кінці валу серводвигуна встановлено кодувальний пристрій, який формує прямокутні імпульси зі швидкістю, пропорційною швидкості обертання кодувального пристрою. Ці імпульси поступають на блок керування, що контролює швидкість обертання валу серводвигуна і керує роботою клапана подачі або відсікання продукції в дозувальний пристрій.

Доза продукції встановлюється кількістю обертів серводвигуна і відповідно шестерінчастої помпи. Система фасування Servo/Fill керується центральним процесором, в який вводяться всі необхідні вихідні дані, що характеризують параметри дозування (об’єм дози, швидкість потоку продукції, час спрацювання клапана відсікання). Це дає можливість обертати ротор серводвигуна всього на кілька градусів, що забезпечує прецизійну точність дози навіть величиною в 1,0 мл.

Керований привід забезпечує частоту обертання шестерінок помпи до 500 об./хв, що створює потік рідини до 225 л/хв. Для миттєвого переключення системи на інші види рідин і тари в мікропроцесорі закладено 50 програм. Це дає можливість здійснювати фасування різних видів рідин з різною величиною дози.

Здебільшого в машинах встановлюється від 4 до 10 дозувальних пристроїв, які можуть забезпечувати продуктивність до 200 тис. доз/год.

Прикладом реалізації системи фасування рідин за рівнем, яка досить широ­

Особливості конструктивних виконань пристроїв фасування в машинах з лінійним компонуванням

кие. 3.78. Схема фасування рідин, де доза формується за рівнем у тарі: а — схема подачі продукції (1 — зворотний клапан; 2 — помпа; 3 — шатровий кран; 4 — трійник; 5 — фасувальний пристрій; б — система комунікацій; 7 — труба для заповнення резервуара продукцією; 8 — резервуар); б — фасувальний пристрій (1 — корпус; 2—місце кріплення штока пневмоцшіндра; 3,8—трубки; 4 —ущільнення; 5 — пружина; 6 — прокладка; 7—ущільнення для горловини пчяиіки)

ко застосовується в машинах з лінійним компонуванням дозаторів вироб­ництв країн СНД, Болгарії, Польщі, Італії, є наведена на рис. 3.78 схема.

За даною системою продукція з резервуару подається помпою через зво­ротний клапан, шатровий кран — до фасувального пристрою через трійник. Надлишок продукції зливається в резервуар по комунікаційній системі, а заповнення резервуара продукцією — через трубку 7 (рис. 3.78, а).

На рис. 3.78, б наведено два положення клапана фасувального пристрою: закрите І та відкрите II.

Рівень рідини у пляшці регулюється товщиною і кількістю прокладок 6. Після наповнення пляшки надлишок продукції зливається в резервуар 8 (рис. 3.78, а).

Розробники даного типу обладнання постійно вдосконалюють як системи фасування, так і конструктивні схеми дозувальних пристроїв. Так, за останні роки спеціалістами інституту проблем керування ім. В. А. Тра — пезнікова (Росія) запатентовані дві типові схеми фасування, що різняться методами формування дози. Перша — одноканальна система фасування з відмірюванням дози у часі. Ця система призначена для об’ємного фасування рідин, що не піняться, малої, середньої і великої в’язкості. У системі реалізований принцип напірного переміщення рідини із замкненого витратного резервуару під дією постійного гідростатичного перепаду тиску в системі фасування з вимірюванням дози в часі. Це дає можливість підтримувати в системі фасування витрати продукції з високою точністю. Тобто здійснюється дозування за побічними параметрами (час відкриття зливного клапана).

Друга — двоканальна система фасування з відмірюванням дози за рівнем у споживчій тарі. Ця система призначена для фасування рідин малої і середньої в’язкості (в тому числі і пінливих рідин). В системі реалізовано принцип вільного або напірного (під дією надлишкового тиску стисненого повітря) переміщення рідин в тару з витратного резервуару з відмірюванням дози продукції за рівнем у тарі, що фіксується пневматичним датчиком рівня.

Існують й інші системи із застосуванням індукційних, частотних витратомірів.

Особливості конструктивних виконань пристроїв фасування в машинах з лінійним компонуванням
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)