ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Пакувальна індустрія будь-якої держави не тільки відображає стан її економіки, розвиток промисловості, сільського господарства і сфер послуг, але і віддзеркалює різні соціальні, суспільні та інші явища. Ці фактори багато в чому визначають тенденцію в розвитку виробництва пакувальних матеріалів та обладнання.

Однією із найважливіших функцій, що виконує упаковка, є збе­реження в кількісному і якісному вигляді пакованої продукції під час її транспортування, складування та реалізації. А тому процеси пакування є найвідповідальнішими стадіями виробничого процесу під час підготовки продукції до реалізації.

Сьогодні широкого вжитку мають десятки тисяч виробів із різноманітними фізико-механічними і біологічними властивостями. Для вирішення задач із ефективної їх реалізації розроблені в не меншій кількості і відповідні технології пакування.

Реалізація технологій і способів пакування можлива за наявності відповідного рівня технічних засобів. До таких засобів можна віднести: пристрої; машини автоматичної і напівавтоматичної дії; агрегати (моноблоки); автоматизовані потокові лінії; автономні функціонально відділені комплексно автоматизовані ділянки пакування. Кожний вид технічного засобу залежно від розвитку технічного і економічного рівня країни присутній на ринку у відповідному співвідношенні.

Сьогодні світовий ринок пакувальної техніки характеризується як стабільний, хоча в економічно розвинених країнах світу спостерігається сповільнення темпів його приросту. Аналітики із Західної Європи вважають, що приріст у сфері пакувальної техніки в останні роки утримувався в межах З % і до 2010 р. може складати 1,5-1,7 %.

Сумарний річний світовий ринок пакувальної техніки становить понад € 20 млрд. І складає за регіонами:

• Західна Європа — € 6,5 млрд;

• Північна Америка — € 5,4 млрд;

• Азія — € 5,2 млрд;

• Середня і Південна Америка — € 1,2 млрд;

• Східна Європа — € 1,0 млрд;

• інші — € 0,8 млрд.

В Україні ринок техніки для пакування продукції наближено можна оцінити в € 12-15 млн. Причому ринок обладнання в У країні для підприємств малої та середньої продуктивності на 80 % заповнений зразками місцевого машинобудування.

На розвиток пакувального машинобудування впливають процеси, що відбуваються у світовій економіці, — глобалізація і переорієнтація споживчого запиту.

В Україні, як і в Західній Європі, разом із ринковою економікою формуються тенденції щодо створення упаковки із високим ступенем зручності для споживача. Цьому сприяє багато соціальних і економічних факторів. Так, наприклад, в Україні збільшується кількість сімей, які складаються із однієї, двох і рідко трьох осіб. Ці сім’ї витрачають на 6-7 % більше грошей на харчування. А це визначає в значній мірі потребу в розробці відповідної продукції і для неї упаковки. Число людей, які не хочуть витрачати час на приготування їжі, також суттєво зростає. Особливу групу населення, яка заслуговує на увагу, складають люди похилого віку. Вони висувають високі вимоги до упаковки відносно простоти її використання (відкривання і повторного закривання, можливості дозування продукції, розбірливості і зрозумілості інформації тощо).

Ці групи споживачів хочуть мати високоякісну продукцію з відповідними споживчими властивостями.

Для забезпечення потреб споживачів потрібно розробляти нові технології і нове обладнання, а для цього потрібно знати структуру машин, аналізувати і прогнозувати розвиток технологій і обладнання пакування.

У даній роботі авторами зроблена спроба навести для всіх реологічних груп продукції типові технології і конструктивні схеми робочих органів обладнання для пакування продукції у споживчу тару.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)