ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ В’ЯЗКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Більшість продукції, що фасується, в тому числі і харчова, будучи складними багатокомпонентними дисперсними системами, — це суцільні середовища, властивості яких не підкоряються ні закону Гука, ні закону Ньютона, хоча в той же час вони проявляють при певних умовах і пружні властивості і властивості ньютонівської рідини.

Загалом високомолекулярні дисперсні системи поділяють на дві групи: рідкоподібні та твердоподібні з поступовим переходом між ними. Якщо дійсно в’язкі рідини характеризуються постійним значенням в’язкості, то структуровані рідини визначаються залежністю ефективної в’язкості від діючого напруження.

У більшості випадків в’язкість або плинність (величина обернена в’язкості) є найбільш важливою величиною, що визначає різний стан речовини. В’язкість залежить від температури, тиску, вологості або жирності, концентрації або ступеня дисперсності.

Для характеристики рідин використовують криві витікання —- реограми, які відображають залежність напруження зсуву від швидкості деформації зсуву в умовах простого зсуву.

Реограма ньютонівських рідин —- це пряма лінія 1 (рис. 3.95), шо проходить через початок координат. Всі інші криві витікання 2-4, що відхилені від прямої лінії, а також пряма лінія 5 характеризують неньютонівські рідини. При цьому крива 2 характеризує дилатантне витікання концентрованих дисперсних систем, при якому із збільшенням швидкості деформації наступає зона ускладненого переміщення. Крива З характеризує псевдопластичне витікання, яке здійснюється під час руйнування структури продукції із збільшенням швидкості деформації. Крива 4 і пряма 5 характеризують переміщення пластичних тіл.

Таким чином до в’язкої продукції умовно можна віднести рідини, що мають значну в’язкість і за відповідних умов можуть її змінювати. До в’язких продуктів відносять: сметану, майонез, томатну пасту, згущене молоко тощо. Через свої реологічні характеристики в’язка продукція не може достатньо швидко витікати через відносно невеликі отвори під дією сили тяжіння і тиску верхніх шарів цієї продукції. А тому під час формування дози і фасування в’язкої продукції у споживчу тару потрібно здійснювати її примусове переміщення.

Розширення асортименту харчових продуктів передбачає включення до складу в’язкої продукції твердих дрібно-штучних включень. Процес витікання такої продукції має інші гідравлічні і кінематичні параметри.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ В’ЯЗКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ В’ЯЗКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Рис. 3.95. Криві переміщення (а) і функції в ’язкості (б): 1 — ньютонівська рідина; 2 — дшатантна рідина; З — структурно-в ’язка рідина; 4 — нелінійно пластичне тіло; 5 —лінійне пластичне тіло

Конструктивне виконання дозувальних і фасувальних пристроїв повинно враховувати всі особливості фізико-механічних характеристик в’язкої продукції.

В’язка продукція пакується у різні види і типи споживчої тари: скляні і полімерні банки, пляшки; полімерні пакети; упаковки із комбінованих пакувальних матеріалів та ін.

Незважаючи на великий асортимент споживчої тари і упаковки, у конструктивних виконаннях пристроїв дозування і фасування є подібні рішення. Для аналізу існуючих характерних схем пристроїв дозування і фасування в’язкої продукції з метою ефективного застосування і пошуку шляхів вдосконалення доцільно розглянути їх класифікацію.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ В’ЯЗКОЇ ПРОДУКЦІЇ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)