Пристрої для формування дози за об’ємом у мірному стакані ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Машина Т1-ВР-2Щ призначена для фасування вин і соків в гарячому стані під вакуумом як за рівнем у споживчій тарі, так і за об’ємом у мірному стакані. На рис. 3.58 наведена схема дозувального пристрою при формуванні дози як за рівнем, так і за об’ємом. У випадку фасування за рівнем зливний клапан виконано на кінці наконечника. Він відкривається при підніманні конуса по штангах під дією пляшки, а закривається — за рахунок пружності гумового клапана. Вино, що попало в наконечник по завершенню фасування, відсмоктується у витратний резервуар. У випадку фасування за об’ємом в конструкції пристрою заміняють частину деталей — конус, зливну втулку, наконечник (рис. 3.58 в). Наповнення пляшки здійснюється через зливний клапан між діафрагмою і сідлом клапана наконечника і далі через зливну віулку шатровим методом по стінках пляшки. Відкриття клапана наповнення мірного стакана здійснюється від верхнього копіра, встановленого ззовні машини. Для забезпечення вакуумування операції повітряні трубки з’єднані з витратним резервуаром, в якому постійно підтримується розрідження. В двокамерних системах фасування повітряні трубки з’єднані з колектором, де підтримується розрідження.

Машина РЗ-ВХР-6 призначена для одночасного проведення процесів з стерилізації пляшок сірчистим газом і наповнення їх вином під вакуумом за рівнем і об’ємом. На рис. 3.59 наведена схема фасувального пристрою у варіанті фасування тільки за рівнем, а на рис. 3.60 — в комплексі із мірним стаканом і клапаном, що забезпечує фасування як за рівнем, так і за об’ємом. В останньому виконанні пристрою достатньо зняти пружину 9, і клапан 12 буде постійно відкритим, що забезпечить

Рис. 3.59. Фасувальний пристрій машини РЗ-РХР-б (формування дози за рівнем в пляшці): 1 — наконечник; 2 — конусне потовщення; 3 — гніздо зливного клапана; 4 — зливний клапан; 5 — зірочка копір; б — корпус; 7 — гвинт; 8 — повітряна трубка; 9 — напрямна повітряної трубки; 10 — гніздо вакуумного клапана; 11 вакуумний клапан; 12 — напрямна стрижня вакуумного клапана; 13 — стрижень вакуумного клапана; 14 — важіль; 15 — гумова діафрагма; 16 — гайка; 17 — напрямна; 18 — пружина; 19 — шток; 20 — пулька; 21 — гвинт; 22 — втулка штока блокувального клапана; 23 — клямка; 24 — гільза блокувального клапана; 25 — шайба; 26 — пружина блокувального клапана; 27 — гумова діафрагма; 28 — гніздо блокувального клапана; 29 — блокувальний клапан; ЗО — шток блокувального клапана; 31 — клапан подачі С02; 32 — шток клапана подачі С02; 33 — гніздо клапана подачі С02; 34 пружина; 35 — гвинт; 36 — втулка; 37 — діафрагма; 38 — сферичний наконечник штока — клапана; 39 — штифт; 40 — пластина: 41 — гвинт; К, К1, К2, КЗ — канали подачі газів С02 і S02 в пляшку фасування за рівнем. Принцип фасування наступний. Пляшки подаються на піднімальний столик, який переміщає їх до фасувального пристрою.

Для керування роботою пристрою з зовнішнього боку резервуару прикріплено п’ять упорів І-V і п’ять планок І-V, які послідовно діють на елементи керування, тим самим послідовно здійснюється стерилізація пляшок і заповнення їх вином.

При фасуванні продукції за об’ємом процес проходить таким чином.

Вакуумування пляшок. Упор І повертає зірочку 5 (рис. 3.59) на

Пристрої для формування дози за об’ємом у мірному стакані

Рис. 3.60. Фасувальний пристрій машини РЗ-РХР-6 (формування дози як за рівнем, так і за об’ємом): 1 — фасувальний пристрій; 2 — мірний стакан; З — витискач-регулятор величини дози продукції; 4 — гвинт; 5 — прокладка; 6, 9 — пружини; 7 — шток клапана; 8 — гайка; 10 — втулка; 11 — важіль; 12 — клапан подачі продукції в мірний стакан

60°, шток 19 переміститься доверху на 5 мм, тим самим відкриється вакуумний клапан 11 і в пляшці буде створено розрідження.

Заповнення пляшки сірчистим газом і її стерилізація. Вакуум по каналах К, К1, К2, КЗ розповсюдиться до зони А блокувального пристрою, гумова діафрагма 27 прогнеться і відведе клапан 29 від гнізда.

Планка І повертає клямку 23 і утримує її в положенні, в якому клапан 29 не може закритися.

Упор II повертає зірочку 5, шток 19 переміщається донизу, і вакуумний клапан 11 закривається.

Планка II відкриває клапан Г подачі сірчистого газу, і газ заповнює пляшку, після чого цей клапан закривається. Здійснюється процес стерилізації пляшок сірчистим газом.

Видалення із пляшок сірчистого газу. Упор III повертає зірочку 5, шток 19 переміщається доверху на 5 мм, вакуумний клапан відкритий — з пляшки відсмоктується сірчистий газ (створюється розрідження).

Планка III відкриває клапан Д подачі вуглекислого газу, який із зони Б переміщається в зону В і далі в пляшку, витискаючи залишки сірчистого газу. Потім планка І звільняє клямку, планка III — клапан подачі вуглекислого газу. Доступ С02 в пляшку зупинено, а вакуумування її продовжується.

Фасування вина. Упор IV повертає зірочку 5, шток 19 переміщається доверху на 10 мм, здійснюється відкриття клапана 4 і переміщення рідини в пляшку.

Планка IV повертає клямку 23, що утримує клапан 29 блокування у відкритому стані.

Упор V повертає зірочку 5, шток 19 переміщається донизу на 15 мм, здійснюється послідовне закриття вакуумного клапана Г і клапана 4 для переміщення вина.

Планка V відкриває клапан Д подачі вуглекислого газу, яким заповнюється надрідинний простір в пляшці.

Після цього планки IV і V перестають діяти на клапан Д подачі С02 і блокувальний клапан 29, а тому вони повертаються в початкову позицію. Потрібна (задана) точність заповнення пляшок вином досягається за допомогою витискувана 3.

В пристрої передбачено блокування переміщення рідини, газів S02 і С02 при подачі дефектних пляшок.

Пристрої для формування дози за об’ємом у мірному стакані
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)