Пристрої для формування дози за рівнем продукції у тарі ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Цей тип пристроїв широко використовується для фасування молока дешевих сортів, вина, соків.

Як приклад, на рис. 3.55 наведені конструктивні схеми групи таких пристроїв. Пристрої фасування машин серії ОРУ досить прості за конструктивним виконанням (рис. 3.55 а). Принцип роботи їх наступний. Пляшка встановлюється на піднімальний столик і під час переміщення її догори зливна 3 і повітряна 1 трубки входять в її горловину. Горловина впирається в гумове ущільнення 4 (або 5, 6) і долає зусилля пружини 7, тим самим піднімає зливну трубку 3 до упору в корпус резервуара

2. Відкривається канал для переміщення рідини. В цей момент через отвір повітряної трубки І з пляшки відсмоктується повітря в витратний резервуар, звідки вакуумнасосом безперервно відсмоктується повітря, тим самим створюється розрідження над рідиною. Рідина самопливом переміщається в пляшку, наповнюючи її до рівня, який визначається нижнім торцем зливної трубки. По завершенню операції фасування пляшка переміщається донизу і зливні отвори на нижній частині трубки З під дією пружини закриваються. Наконечник фасувального пристрою виводиться з пляшки. На завершальному етапі фасування в повітряну трубку 1 попадає рідина, тому в момент відриву горловини пляшки від гумового ущільнення повітряний канал прочищають, подавши спочатку через центральні і бічні отвори трубки 1 очищене атмосферне повітря.

Рідина по повітряному каналу переміщається в резервуар.

Конструкція фасувальних пристроїв передбачає їх легке і швидке розбирання без спеціальних інструментів: достатньо зливну і повітряну трубки разом підняти до контакту з втулкою витратного резервуару, повернути їх на 180° і вийняти фасувальний пристрій, який в подальшому без ускладнень розбирається на складові елементи.

Фасувальний пристрій машини БУ-ОДК/3 за принципом роботи досить подібний до пристрою машин серії ОРУ (рис. 3.55 б). Коли пляшка піднімається до фасувального пристрою, її горловина центрується відносно зливної 5 і повітряної 1 трубок і впирається в ущільнювач 6. При подальшому підніманні вона піднімає конус і гільзу, а зливна 5 і повітряна 1 трубки входять в горловину пляшки. В момент контакту верхнього торця ущільнювача 6 з торцем зливної трубки 5 остання піднімається і через повітряну трубку 1 відсмоктується повітря. Канал, що утворений між зливною 5 трубкою і наконечником повітряної 1 трубки, пропускає рідину до пляшки. Наповнення пляшки рідиною здійснюється до рівня, який визначається нижньою кромкою бічного отвору в наконечнику повітряної 1 трубки. Надлишок продукції, що надійшов до пляшки і повітряної трубки, переміщається через трубку І в резервуар за рахунок дії атмосферного тиску під час розгерметизації горловини пляшки.

Пристрої для формування дози за рівнем продукції у тарі

Рис. 3.55. Фасувальні пристрої машин: а) серії ОРУ: 1,3 — трубки; 2 — кор­пус; 4-6 — гумові ущільнення; 7 — пружина; б) БУ-ОДК/3: 1,5 — трубки; 2 — фіксатор; і — корпус; 4 — гільза; 6 — ущільнення; 7 — дзвіночок; в) фірми Udec: 1 — трубка; 2 — корпус; 3 — гумове кільце; 4 — втулка; 5 — дзвіночок; 6 — прокладка; 7 — наконечник; 8 —ролик; 9 — копір; 10 — підйомник

Для розбирання пристрою достатньо вийняти фіксатор 2, що з’єднує трубку 1 з корпусом, і вийняти фасувальний пристрій.

На рис. 3.55. в наведена конструктивна схема фасувального пристрою машини англійської фірми Udec. Пристрій складається з рухомої частини з підйомником і повітряної трубки з наконечником. Підйомник переміщається доверху і донизу завдяки ковзанню ролика по копіру. Корпус фасувального пристрою 2 переміщається в напрямній втулці 4, що прикріплена до дна витратного резервуару через профільне гумове кільце

3. На нижню частину циліндра нагвинчено конус 5, яким центрується горловина пляшки відносно повітряної трубки. Верхній кінець повітряної трубки виходить в надрідинний простір резервуару, а нижній закріплено в отворі трибічної призми наконечника. Нижня частина наконечника закінчується трубкою, на якій є клапан, виконаний у вигляді потовщення на трубці. Клапан щільно притиснутий до гумової прокладки, що затиснута між конусом і корпусом фасувального пристрою. На кінці трубки є отвори, через які зайва рідина відводиться з пляшки в резервуар.

Однією із особливостей цієї конструкції пристрою є те, що пляшка на столику нерухома, а вертикальне переміщення здійснює фасувальний пристрій по копіру 9. Під час переміщення пристрою донизу горловина пляшки герметизується, а потім прогинає доверху гумову прокладку, створюючи ущільнення по колу. Повітря з пляшки по трубці відсмоктується в надрідинний простір резервуара, в пляшці створюється розрідження. Рідина з резервуару через верхні отвори корпусу і кільцевий зазор між наконечником і прокладкою переміщається в пляшку. Наповнення пляшки рідиною триває до тих пір, доки рівень рідини в пляшці не перекриє отвір наконечника. Після цього рідина заповнює повітряну трубку до рівня рідини в резервуарі. Під час розгерметизації горловини пляшки атмосферний тиск повітря зайву рідину в пляшці і в повітряній трубці виштовхує в резервуар. При подальшому підніманні дозувального пристрою гумова прокладка повертається в початковий стан і щільно прилягає до наконечника. В подальшому пляшка виводиться з машини.

Існують і інші конструкції фасувальних пристроїв, принцип роботи і конструктивні схеми яких подібні наведеним. А тому наведені схеми є характерними для цієї групи пристроїв.

Цікавим представником вакуумного способу фасування рідин є пристрій машини Girmini 24/6 (рис. 3.56). За принципом роботи цей пристрій подібний до сифонного пристрою для барометричного фасування (рис. 3.54). Основною відмінністю конструктивного виконання є наявність Центральної трубки для відсмоктування повітря з порожнини пляшки.

До оригінальних конструктивних схем пристроїв цієї групи можна також

Пристрої для формування дози за рівнем продукції у тарі

Рис. 3.56. Пристрій фасування машини Girmini 24/6: 1 — ролик; 2 — вісь; З — шток; 4 — клапан; 5 — трубка; 6 — перехідна трубка; 7 — обмежувач; 8 — повітряна трубка: 9 —ущільнювальне кільце; 10 — зливна трубка; 11 — дзвіночок; 12 — наконечник; 13 —штанга

віднести пристрої машин шведської фірми Alka і німецької фірми Seitz (рис. 3.57).

Фасувальний пристрій фірми Alka (рис. 3.57 а, І позиція) складається з стакана 3, що прикріплений за допомогою гайки 1 до корпусу витратного резервуару. В стакан 3 зверху встановлено зовнішню трубку 5 з гумовим кільцем 7 для ущільнення, гайкою 8 з внутрішньою трубкою 6.

Всередині стакана розміщена пружина 4 і напрямний конус 2. Фасувальні пристрої в машині (рис. 3.57 а, II позиція) встановлені під ковпаками 5, що прикріплені до перегородки 2. У верхній частині ковпак з’єднаний

Пристрої для формування дози за рівнем продукції у тарі

Рис. 3.57. Фасувальні пристрої машин: а) шведської вірми Alka: І—розріз: 8— гайки; 2 — конус; 3 — стакан; 4 — пружина; 5,6 — трубки; 7—ущільнювальне кільце; II — схема пристрою в витратному резервуарі: І — кришка; 2 — перегородка; 3 — ущільнення; 4 — резервуар; 5 — ковпак; 6 — стакан; 7 — поплавок; б) німецької фірми Seitz машина Gorda: 1,2— — трубки; 3 — гайка; 4 — механізм для регулювання висоти підйому зливної трубки

з розрідженим простором резервуару. Вакуум в надрідинному просторі резервуару підтримується вакуум-насосом. Нижня частина ковпака входить в рідину і розділяє простір під ковпаком в резервуарі. Коли пляшка відсутня, камера під ковпаком заповнюється повітрям з атмосферним тиском через зовнішню трубку. Рівень рідини під ковпаком буде дещо нижчим, ніж у витратному резервуарі. Між кришкою і корпусом резервуару встановлено гумове ущільнення 3. Під час надходження пляшки під фасувальний пристрій горловина її центрується, піднімається до контакту з гумовим кільцем і герметизується. Тим самим роз’єднується простір під ковпаком з атмосферою. В цей час під ковпаком і в пляшці створюється розрідження, рівень рідини під ковпаком буде підніматися до рівня у витратному резервуарі і через отвори в гайці присірою буде переміщатися в пляшку. Під час переміщення пляшки донизу здійснюється розгерметизація її горловини, повітря надходить під ковпак, витискаючи рідину як з-під ковпака, так і з горловини пляшки і трубок пристрою. Таким чином положення нижнього

Пристрої для формування дози за рівнем продукції у тарі

а) б)

Рис. 3.58. Фасувальний пристрій машини Т1-ВР-2Щ: а — загальний вигляд: 1 — дзвіночок; 2 — наконечник; 3, 5 — труби для відведення повітря; 4 — пружина; 5 — штанга; б — центральна трубка; 7 — конус ущільнення; 8, 13 — втулки; 9 — зливна втулка; 10 —гайка; 11 — клапан; 12 — корпус клапана; 14 — мірний стакан; 16 — витискувач; 17 — фіксатор: 18 клапан; 19 прокладка; 20 — ролик; 21 — прокладка; б — фасування за рівнем: 1 — трубка для відведення повітря; 2 — центральна трубка; 3 — дзвіночок; 4 — конус ущільнення; в) фасування за об’ємом: 1 зливний конус; 2 прокладка; 3 трубка для відведення повітря; 4 — дзвіночок

кінця внутрішньої трубки визначає рівень рідини в пляшці. Рівень рідини в резервуарі регулюється поплавком.

Особливістю конструкції пристрою фірми Seitz (рис. 3.57 б) є додатково встановлений механізм для регулювання висоти піднімання зливної трубки

2. Це приводить до зміни величини зазору між її кромкою і наконечником на повітряній трубці 1. Зазор змінюється за рахунок повороту гайки 3. Інші елементи цього пристрою і принцип роботи подібні описаним вище.

Пристрої для фасування рідин під вакуумом з формуванням дози у споживчій гарі за рівнем принципово мало відрізняються один від іншого, незважаючи на різноманітність їх конструкцій.

Дещо складніші конструктивно пристрої, що можуть забезпечувати дозування як за рівнем у споживчій тарі, так і за об’ємом у мірному стакані.

До характерних конструктивних схем таких пристроїв можна віднести пристрої машин Т1-ВР-2Щ, РЗ-ВХР-6 та ін.

Пристрої для формування дози за рівнем продукції у тарі
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)