Пристрої для герметизації скляної консервної споживчої тари ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Загальними для всіх способів герметизації скляної консервної споживчої тари є наявність ущільнювальної прокладки між металевою кришкою і горловиною скляної банки. Без такої прокладки неможливо забезпечити герметичне з’єднання металу і скла. Ущільнювальні прокладки можуть розташовуватися як на торцевій, так і на бічній поверхні горловини банки.

В консервній промисловості для герметизації широкогорлої тари застосовують спосіб СКО (скляна консервна тара закупорена обтиском або обкаткою), який зображено на рис. 4.47, а.

За цим способом, в результаті силової дії обкатного ролика на вінчик кришки відбувається обтискання — деформація кришки, при цьому гумове кільце ущільнюється, щільно притискається до горловини банки.

Пристрої для герметизації скляної консервної споживчої тари

Рис. 4.47. Способи герметизаці скляної тари: І — кришка; 2 —ущілюнюеальна прокладка; 3 — горловина (верхня частина банки)

Для підсилення зв’язку горловини банки з гумовим кільцем на вінчику горловини є кант, в який втискається гумове кільце.

Для герметизації вузькогорлої тари (пляшок) застосовують корончасті кришки з пробковою або поліетиленовою прокладкою (рис. 4.47, б). Цей спосіб називається СКК (скляна консервна тара, закупорена корончастими кришками).

Перспективним є спосіб герметизації СКН (скляна тара, закупорена за рахунок значного натискання кришки із вкладеним в неї гумовим кільцем) (рис. 4.47, в). Шляхом підбирання відповідних розмірів кришки, гумового кільця і горловини банки забезпечується необхідне притискання гумового кільця і як наслідок — герметичність закупорювання. При цьому не відбувається деформація самої кришки.

В Німеччині широко застосовується спосіб закупорювання Imra (рис.

4.47, г). Ущільнювальна прокладка має форму кільця і розташована на торцевій частині горловини банки. Кришка фіксується на горловині шляхом її деформації.

Закупорювання банок способом «твіст-офф» показано на рис. 4.47, д. Ущільнення здійснюється по торцевій поверхні горловини кільцеподібною прокладкою або пластизолем. Особливістю цього способу закупорювання є наявність чотирьох або більшої кількості виступів на горловині банки. Кришка накладається на горловину банки і повертається на 90°. При цьому завдяки нахилу виступів краї кришки відтягуються до низу, прокладка ущільнюється і банки герметизуються. Деформація кришки не відбувається.

В Болгарії закупорюють скляні банки способом Omnia (рис. 4.47, е). Цей спосіб базується на застосуванні алюмінієвих кришок, які обтискаються спеціальними кулачками. Ущільнювальна прокладка розміщується на торці горловини. Здебільшого перед герметизацією в банці створюється вакуум.

Спосіб закупорювання під назвою Neo Pheniks (рис. 4.47, ж) характеризується збільшеною шириною торця горловини банки та наявністю впадин і виступів, в які входить ущільнювальна прокладка.

Більшість способів герметизації скляної тари базується на деформації кришок, розміщених на горловинах банок. На рис. 4.48, а показано механізм для одночасного обтискання всього периметра кришки (СКО).

Банка 1, встановлена на нижній патрон 2 і накрита кришкою 3, доводиться до верхнього патрона 4. Обтискні кулачки 5 є в розімкнутому положенні, що дає можливість кришці і горловині банки вільно увійти всередину кулачків. Вакуум-циліндр 6 підіймається з деяким запізненням разом з банкою, стискає розімкнуті обтискні кулачки 5 за допомогою обтискного кільця 7. В банці створюється вакуум, після чого верхній патрон опускається

в) г)

Рис. 4.48. Механізми для закупорювання скляної тари

і вводить горловину разом із розміщеною на нш кришкою в наивужчу частину зімкнутих обтискних кулачків. Кришка деформується, вкладене в неї умовне кільце ущільнюється і банка герметизується.

На рис. 4.48, б ефект закупорювання СКО досягається обкатуванням кришки обкатним роликом спеціального профілю. Банка 1 з кришкою З встановлюється на нижньому патроні 2 і підіймається ним до верхнього патрона 4. В результаті силової дії обкатного ролика 5, який здійснює обертальний рух навколо банки і поступальний рух до її центра, відбувається деформація кришки і герметизація банки.

Закупорювальний механізм лінійної машини для способу закупорю­вання СКН наведено на рис. 4.48, в. Банки 2 з кришками конвеєром 1 подаються під натискну плиту 3, під якою рухається стрічка 5 конвеєра, швидкість якої дорівнює швидкості стрічки конвеєра ]. Натискання плити З на банки регулюється пружинами 6, які встановлені в корпусі 4.

Механізм для закупорювання банок способом СКН, показаний на рис.

4.48, г, застосовується в багатопозиційних машинах карусельного типу. Банка 1 з кришкою встановлюється на нижньому патроні 2 і сприймає тиск від верхнього патрона 3, який розміщений на верхньому шпинделі 4. Опускання шпинделя здійснюється за допомогою пазового кулака 5, в якому переміщується ролик 6, з’єднаний клемовим затискачем 7 з верхнім шпинделем 4.

На рис. 4.48, д показано закупорювальний механізм для обтискання кришок при герметизації банок за способом Omnia. На банку 1 з алюмінієвою кришкою опускається закупорювальна головка 2 з декількома обтискними кулачками 3. При цьому кришка попадає в профіль кулачків, який звужується, і деформується.

На рис. 4.49 зображено напівавтомат моделі АБПП призначений для закупорювання скляних консервних банок. Він є одношпиндельним і складається із станини, закатної головки, привода і піднімального столика. Закатна головка має порожнистий шпиндель 11, всередині якого проходить стержень 13 із патроном 6. На шпинделі закріплено конусний кулак 9. В обоймі 8 закатної головки закріплено три осі з коливальними важелями, які мають по одному відтискному 16 і закатному 7 ролику. Закатні ролики мають шестерні, які обкочуються навколо нерухомого колеса. При обертанні закатної головки відтискні ролики обкачуються по конусному кулаку, який переміщується повздовж осі. В результаті чого закатні ролики описують контур банки. Для обмеження зближення роликів встановлено упор, який обмежує хід конусного кулака.

Очевидно, що герметизація скляної тари кришками, що самоваку — умуються і легко знімаються споживачами, є найбільш перспективною. 370

Рис. 4.49. Напівавтомат закатний моделі АБПЛ

Вакуумування скляної тари перед герметизацією є більш необхідним, ніж для металевої тари. Це пояснюється тим, що вакуумування скляної тари знижує в ній тиск, що виникає при стерилізації.

Пристрої для герметизації скляної консервної споживчої тари
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)