Пристрої для перенесення етикеток ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин.

Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові.

Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що здійснює переривчастий обертальний рух. Сьогодні важільні етикетопереносники практично не виготовляються, але на деяких підприємствах, особливо в консервній промисловості, ще експлуатуються такі машини.

В барабанних пристроях перенесення етикеток здійснюється за рахунок: вакуумзахоплювачів; клейового шару, що наноситься на барабан, або поверхню кулачків, з яких виготовлено барабан. Роликові етикетопереносники утримують етикетку за рахунок шару клею.

У високопродуктивних етикетувальних машинах встановлюють проміжні робочі органи, які можуть бути виконані у вигляді барабана з підпружиненими лапками клейових роликів тощо.

Насьогодніщедоситьшироковетикетувальнихмашинах продуктивністю від 6 до 24 тис. упак./год застосовують вакуум-барабани. Застосування вакуум-барабанів передбачає встановлення рухомого магазину. Застосування рухомих магазинів при продуктивності понад 24 тис. упак./ год є недоречним, тому що виникають значні динамічні навантаження.

На рис. 4.78 наведений вакуум-барабан етикетувальної машини ВЕМ. Барабан має шість умовних сегментів 1 із вакуум-захватами 2. Внутрішня порожнина сегментів за допомогою золотникового пристрою при відповідних кутах повороту барабана періодично з’єднується з вакуумом або з атмосферою.

Золотникова система має 6 золотників 3 і два розподільних диска — рухомий 4 і нерухомий 5. В рухомому диску 4 виконано канали відповідно: 6 — кільцевий; 7 — вертикальний, з’єднані з вакуум-захватами трубками 8.

В нерухомому диску 5 виконаний кільцевий канал 9, що з’єднаний з вакуум-насосом.

Під час руху етикетопереносника при зміщенні золотника 3 до осі з’єднуються канали 7 та 9, тим самим створюється розрідження у вакуум — захватах. По завершенню обертання барабана на кут ЗОє золотник З кулачком 10 зміщується в напрямку осі барабана, тим самим зберігається вакуум в порожнині вакуум-захватів. При обертанні барабана на 270є канали вакуум-захватів з’єднуються з атмосферою.

Для зняття з барабану етикеток широке застосування знайшли механічні проміжні робочі органи. На рис. 4.79 наведена конструкція механічного проміжного етикетопереносника машини фірми KRONES (Німеччина).

Рис. 4.78. Вакуум-барабан етикетувальної машини В ЕМ

Такий етикетопереносник складається із двох металевих дисків 1, що з’єднані гвинтами 13 і жорстко закріплені на маточині 3. По периметру барабана розташовані чотири гумові сегменти 10 і чотири важелі 8 із двома лотками 2 на кожному. На маточині барабану встановлено кулачок, який жорстко з’єднаний із пластиною 12 і знаходиться в нерухомому стані. Барабан обертається разом із валом 3 у корпусі підшипника 4.

Зняття етикетки з поверхні клейового барабану і передача її на упаковку здійснюється таким чином. Під час зустрічі ланок етикетопереносника з клейовим барабаном, лапки 6 заходять в спеціальні канавки барабану і розташовуються над кромкою задньої сторони етикетки. Лапки розкриваються в той момент, коли важіль 8 контактує із нерухомим кулачком 5 і під дією виступаючої його частини відхиляється. Потім ролик важеля 8 збігає із поверхні кулачка, і пружини 9 притягують лапки, тим самим затискається кромка етикетки до гумової подушки 7. В процесі подальшого обертання барабану лапки стягують етикетку із клейового барабану і розташовують під сегментом 10.

Рис. 4.79. Проміжний механічний барабан перенесення етикеток машини фірми KRONES

В подальшому етикетопереносник зустрічається із упаковкою, яка притискається циліндричною частиною до гумового сегменту, наклеюючи на себе етикетку. При цьому лапки, що утримують етикетку на барабані, розтискаються під дією нерухомого кулачка. Після цього цикл повторюється. На рис. 4.80 наведені етикетопереносники машини фірми KRONES, виконані із застосуванням клейових кулачків і барабану з механічними захватами.

центрувальний конус

датувальник

Пристрої для перенесення етикеток

магазин клейовий

етикеток ролик

кулачок

Пристрої для перенесення етикеток

карусель столик механічний переносник

а)

б)

магазин •* етикеток

кулачок

клейовий

ролик

Пристрої для перенесення етикеток

Пристрої для перенесення етикеток

Рис. 4.80. Етикетопереносник машини фірми KRONES: а — схема машини; б — поопераційне виділення і перенесення етикетки: 1 — нанесення клею; 2 — виділення етикетки; З — перенесення етикетки до упаковки; в — загальний вигляд

Пристрої для перенесення етикеток
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)