Пристрої дозування комбінованого типу ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Одним із шляхів підвищення продуктивності вагових дозаторів є зменшення тривалості формування величини грубої дози. На сьогодні досить широке застосування знайшли різного конструктивного виконання дозатори двох типів: об’ємно-ваговий і ваговий подвійної дії.

Одним з характерних представників об’ємно-вагового типу є пристрій для дозування сухого тіста (рис. 3.41).

Продукція з бункера надходить на дозування по двох зигзагоподібних каналах, що зменшує тиск продукції на запірну заслінку патрубка потоку і відсікальний робочий орган. Грубе дозування здійснюється за об’ємом за рахунок відсікання шибером продукції в каналі потоку. Сформована груба доза після відкриття заслінки патрубка переміщається у зважувальну місткість, яка розміщена на вертикальному роторі. В роторі встановлено 10 і більше зважувальних місткостей однієї ваги. Після заповнення місткостей продукцією ротором вони переміщаються

Пристрої дозування комбінованого типу

Рис. 3.41. Схема пристрою для дозування сухого тіста: 1 — потік продукції грубого дозування; 2 — потік продукції тонкого дозування; 3 — місткість грубого дозування; 4 — живлення для тонкого дозування; 5 — зважувальна місткість; б — зважувальний пристрій; 7 — позиція видачі сформованої дози

до зважувального механізму. Досипання продукції до номінального значення дози здійснюється живильником точного дозування. Відносна похибка дозування становить 0,5 %. Продуктивність одного продуктового каналу знаходиться в межах 60-100 доз за хвилину.

Прикладом конструктивного виконання дозаторів об’ємно-вагового типу можуть бути дозатори машин виробництва італійських фірм для фасування короткорізаних і довгорізаних макаронних виробів.

На рис. 3.42 наведена схема вагового дозатора подвійної дії. В цих дозаторах дві зважуванні системи розташовані одна над другою і під час формування дози здійснюють два паралельних зважування. На чашці верхніх вагів здійснюється грубе зважування — приблизно 80-90% номінальної маси дози продукції, а на нижніх вагах — тонке. Продукція

Пристрої дозування комбінованого типу

Рис. 3.42. Ваговий дозатор подвійної дії: 1 — продуктопровід; 2 — механізм грубого зважування; 3 — механізм попереднього зважування; 4 — механізм тонкого зважування; 5 — основні ваги

з чашки тонкого зважування тонким струменем поступає в основну місткість, де і формується номінальне значення дози. При подвійному зважуванні грубе дозування здійснюється з великою швидкістю напов­нення зважувальних чашок, а більш тонке дозування — з великою точністю. Продуктивність одного дозатора в залежності від структурно- механічних характеристик продукції може бути в межах 30-35 доз за хвилину.

Пристрої дозування комбінованого типу
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)