Пристрої і машини для пакування штучних виробів ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Привабливість полімерних пакувальних матеріалів по ряду еконо­мічних, екологічних і захисних параметрів прияла широкому їх ви­користанню для пакування штучних виробів. Основними способами пакування штучних виробів у полімерні плівки є:

• розміщення виробу у попередньо виготовлений пакет і скріплення його кліпсами;

• розміщення виробу у рукав, сформований із рулонного пакувального матеріалу;

• розміщення виробу між двома плівками і формування пакета із чотирьох швів;

• обгортання виробу полімерною плівкою.

Перший спосіб пакування здебільшого реалізується вручну з використанням пристрою для закріплення кліпси.

Другийспосібреалізуєтьсянагоризонтальнихмашинахізформуванням упаковки типу flow-pack із термозварних рулонних матеріалів.

На рис. 3.148 наведено технологічну схему, загальний вигляд машини для пакування штучних виробів в упаковку типу flow-pack. Конструктивне виконання таких машин, залежно від розташування рулону (верхнє, нижнє), кількості рулонів, способу формування рукава, способів зварювання або склеювання поздовжніх і поперечних швів, способів відрізання упаковок, видів транспортних систем, може бути самим різноманітним. Для забезпечення повної автоматизації виконання всіх операцій потрібно доукомплектовувати ці машини автоматичними транспортними системами із орієнтувальними та перевантажувальними пристроями.

Третій спосіб пакування штучних виробів також реалізується на горизонтальних машинах. Основною відмінністю цього типу машин є те, що зварюється або склеюється не один поздовжній шов, а два. Залежно від способу формування поздовжнього шва такі машини можуть додатково бути доукомплектовані пристроями подачі клейової стрічки та за потреби термокамерою. Загальний вигляд пристроїв подачі плівки та поздовжнього зварювання наведений на рис. 3.149.

За четвертим способом пакування здійснюється в термоусаджувальну або розтягувальну (стретч) полімерну плівку.

Пакування штучних виробів в термоусаджувальну плівку методом обгортання виконують на машинах напівавтоматичної і автоматичної дії. Основна відмінність усіх машин — це спосіб протягування і обгортання виробу — вручну чи механізовано.

На рис. 3.150 наведено дві компоновочні схеми машини для пакування штучних виробів у термоусаджувальну плівку методом обгортання. Перша схема передбачає: два функціональних модулі, скомпонованих на одній рамі. Друга — кожний модуль на окремій рамі.

Такого типу машини складаються із рами, на якій змонтовані такі функціональні пристрої і механізми: рулоноутримувач 1; робочий стіл 2; пульт керування 3; пристрій зварювання і термообробки (термокамера) 4 (рис. 3.150, а); відвідний конвеєр 5; пристрій намотування залишків плівки 6. За схемою рис. 3.150, б пристрій зварювання і термотунель виконані окремим компоновочним рішенням.

Обгортання штучних виробів розтягувальною (стретч) плівкою може виконуватись як із застосуванням механічних пристроїв, так і на машинах автоматичної дії.

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

Рис. 3.148. Машини для пакування штучних виробів у тришаровий пакет типу flow-pack: а — технологічна схема; б — загальний вигляд машини із горизонтальним розташуванням рулону; в — загальний вигляд машини із вертикальним розташуванням рулону: 1 — конвеєр подачі; 2 — виріб; 3 —рулон плівки; 4 — напрямні ролики; 5 — конвеєр-прискорювач; б —рукавоутворювач; 7, 8 — пристрої протягування і зварювання плівки; 9 — пристрої поперечного зварювання і відрізання; 10 — відвідний конвеєр

в)

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

а)

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

Рис. 3.149. Пристрої: а — подача і формування пакета; б — поздовжнього і поперечного зварювання машини горизонтального типу для пакування штучних виробів у чотиришовний пакет

б)

Механічні пристрої здебільшого представляють собою «гарячі столи», які широко використовують на хлібозаводах для пакування хліба, батонів тощо.

«Гарячий стіл» — це пристрій, що складається із рулоноутримувача, механічного або електричного ножа для відрізання плівки і площадки, яка нагрівається електротенами. Нагрівання стола сприяє кращому закріпленню кінців плівки на виробі.

Такі пристрої потребують затрат ручної монотонної праці, а тому на підприємствах з великою продуктивністю встановлюють машини автоматичної і напівавтоматичної дії.

На рис. 3.151 наведена принципова кінематична схема машини для пакування штучних виробів методом обгортання стретч-плівкою.

Машина складається із таких основних вузлів: конвеєра подачі виробу 1; піднімального столика 2; механізму розмотування плівки 3; механізму формування складеної плівки у формі хвоста ластівки 4; механізму поздовжнього розтягування плівки 5; механізму поперечного розтягування і обгортання плівкою 6; механізму відрізання плівки 7; конвеєра виведення пакованої продукції із машини.

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

Рис. 3.150. Машини з напівавтоматичною системою керування для пакування штучних виробів v термоусаджувальну плівку методом обгортання: а — компонування на одній рамі; б — компонування на двох рамах

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

а)

Пристрої і машини для пакування штучних виробів

Рис. 3.151. Машини автоматичної дії для обгортання штучних виробів стретч — плівкою: а — кінематична схема; б — загальний вигляд

б)

Конвеєр подачі виробів в даній конструкції виконаний у вигляді шести — пасового конвеєра. Паси виготовлені із полістиролу і вкладаються в канавки на привідному і веденому валах. Щоб паси не провисали, кожен з них ковзає по рейковій напрямній. Підйомний столик виконаний у вигляді платформи, на якій розташовано ЗО площадок, встановлених на штирях. Площадки розташовані так, щоб вільно проходити між пасами конвеєра подачі виробу.

Плівка розмотується з рулону, який закріплений в центральних конусах. Механізм формування і складання плівки у формі хвоста ластівки виготовлений із деревини у вигляді напрямних. Перед напрямними розміщено ролик, який попередньо піднімає плівку.

Механізм протягування плівки виконаний у вигляді рамки, наякій закріплена захватна планка, а також дві бічні рейки, що закривають захватні пристрої.

Механізм відрізання плівки виконаний у вигляді гільйотинного ножа і розміщений під планкою.

Конвеєр відведення пакованого виробу має тени для нагрівання кінців полімерної обгортки.

Залежно від компонування машини, вироби на приймальний конвеєр пода­ються або вручну, або в автоматичному режимі. Виріб переміщається конвеєром всередину машини і зупиняється посередині піднімального столика.

Плівка, розмотуючись із рулону, надходить до механізму фор-мування хвоста ластівки для зменшення ширини плівки, а також утворення куполоподібного пакета при захопленні і розтягуванні. Виріб піднімальним столиком перемішається догори, тим самим обгортається плівкою. При цьому захвати захоплюють плівку і розходяться в сторони, а коли виріб обтягнутий плівкою зверху, вони сходяться з боків, вивільняючи плівку під продукцією.

Захоплювач, рухаючись у зворотному напрямку, підгинає плівку під низ. У цей момент ніж відрізає плівку, а виріб передається на відвідний конвеєр, де кінці стретч-плівки примикають один до одного. Пакований виріб переміщається в іншу позицію пакування.

Зважаючи на пріоритетність напрямку пакування з мінімальними витратами теплової енергії пакування в стретч-плівку буде знаходити все ширшого застосування.

Пристрої і машини для пакування штучних виробів
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)