Пристрої з мірною місткістю і клапанною системою ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ці пристрої інколи називають ківшовими, так як місткість на зразок ковша занурюється в рідину і її захоплює. Типовим представником

Пристрої з мірною місткістю і клапанною системою

цієї групи пристроїв може бути пристрій машини ДАМ (рис. 3.51). Машини типу ДАМ застосовують для дозування сиропу в пляшки під час виготовлення безалкогольних напоїв. Пристрій дозування закріплено до дна витратного резервуара. В крайньому нижньому положенні мірна місткість 4 знаходиться у витратному резервуарі нижче рівня в ньому сиропу. В цей момент зливна трубка 2 щільно закрита клапаном 1. При наявності пляшки центруючий конус піднімається, а разом з ним піднімаються стрижень З, клапан 1 і мірна місткість 4. З мірної місткості сироп починає перемішатися в трубку 2, причому кількість сиропу, що переміститься, буде залежати від висоти піднімання місткості 4. Рис. 3.51. Фасувашшй пристрій Висота підйому місткості 4, а також машини ДАМ: 1—клапан; 2 — зливна величину дози сиропу обмежують трубка; З — стрижень; 4 — мірна р03ташуванням упорів 6 в які при місткість (ківш); 5 — пружина; . ;

6 упор; 7 дзвіночок підйомі впирається своїм пояском
конус 7. Упор може встановлюватись маховиком на різній висоті, що дає змогу змінювати об’єм дози у всіх пристроях дозування машини одночасно.

Пристрої з мірною місткістю і клапанною системою
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)