Пристрої загортання ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Конструкція цих пристроїв залежить від виду і способу загортання. В кожній машині буває кілька пристроїв загортання, що виконують окремі операції загортання.

Пристрої загорт ання можна поділити на три основних типи:

• пристрої, в яких операція загортання здійснюється нерухомими робочими органами при рухомому виробі з нанесеним пакувальним матеріалом. До таких пристроїв належать різноманітні підминаючі і підгинаючі пластини, гвинтові напрямні, матриці тощо;

• пристрої, в яких під час операції загортання робочий орган рухається, а виріб із пакувальним матеріалом є нерухомими; при цьому: робочі органи здійснюють обертальний рух (головки для обгортання «в перекручування», «в саше» та «в обтяжку»); робочі органи здійснюють зворотно — поступальний або коливальний рух (різні підгиначі).

• пристрої загортання, що призначені для закріплення пакувального матеріалу методом склеювання чи термозварювання);

На рис. 3.131 наведена схема рухомого і нерухомого підгинача обгортки.

Рухомий підгинач призначений для підгинання задньої полички обгортки під основу виробу (позиція III рис. 3.124). Механізм підгинача працює наступним чином. Кулачок передає важелю коливальний рух, який через тягу 2 коливає важіль 3, ват 4 і важіль 8 із пластиною 7 підгинача. Пластина 7 підгинача на робочому ходу переміщає кінець обгортки під основу виробу. Хід підгинача регулюють зміненням довжину плеча важеля 1 шляхом переміщення в пазу важеля шарніра

Пристрої загортання

Рис. 3.131. Рухомий і нерухомий підгинач обгортки

тяги 2. На важелі 1 змонтовано ролик 6, що переміщається по кулачку. Важіль 1 коливається навколо нерухомої осі 5. Положення підгинача регулюють зміненням довжини тяги.

Нерухомий підгинач призначений для підгинання передньої полички обгортки під основу виробу під час перенесення виробу ротором (позиція IV рис. 3.124). Такий підгинач представляє собою кільцеподібну напрямну 9, що закріплена на чотирьох пальцях, які закріплені до стінки верхньої станини. Напрямна 9 призначена не тільки для завершення формування із обгортки трубки навколо виробу але і для запобігання викиданню виробів із лапок ротора під дією відцентрових сил.

Головки для перекручування кінців трубки обгортки конструктивно однакові. Схема типової конструкції головки перекручування наведена на рис. 3.132. Головка складається із корпусу, кулачкового вала, блока важелів і самої головки. Лапки головки здійснюють складний рух: безперервно обертаються, розкриваються, закриваються і переміщаються зворотно — поступально вздовж осі головки.

Механізм головки перекручування працює наступним чином. Розкриті лапки, що безперервно обертаються, підходять до виробу, закриваються, захоплюючи кінець трубки обгортки, і перекручують його, наближаючись до центру виробу, що потрібно для запобігання розриву обгортки. Потім лапки розкриваються, при цьому кінці обгортки звільняються, і повертаються в початкове положення.

Обертальний рух головка одержує від вала 8 через зубчасте колесо 10. Розкриття і закриття лапок здійснюється при переміщенні рейки 15 упором важеля 18. Для силового замикання встановлено пружину 17. Зворотно-поступальний рух передається головці від кулачка 4 через важіль 20.

Головка для загортання виробу «в носок» складається із корпусу, приводного валу, кулачкового валу, напрямної, механізмів для

Пристрої загортання

Рис. 3.132. Головка перекручування кінців трубки обгортки: 1 — зубчасте колесо; 2 — маточина; 3 опора; 4 — кулачок; 5, 16, 19 — кришки; 6 — кулачок; 7, 10 — зубчасті колеса; 8 — вал кулачка; 9, 14 корпус; 11 вісь; 12, 13 — лапки; 15 — рейка зубчаста; 17 — пружина; 18 — важіль; 20 — важіль; 21 — вісь

виконання першої і другої операцій формування «носка» та механізму підпресовування (рис. 3.133).

Даний механізм працює наступним чином. Виріб, загорнутий в трубку і затиснутий в лапках других щипців, подається до головки загортання: при цьому виріб розташований на рівні вилкоподібного підгинача 3 у вході до каналу нерухомої напрямної. Підгинач, здійснюючи хід вліво, вминає вільні кінці трубки обгортки з двох боків виробу і відходить назад в початкове положення. Потім другий підгинач 26, здійснює хід догори, вкладає половинки вм’ятих кінців трубки обгортки: при цьому утворюється «напівносок». При подальшому русі догори, підгинач 26 своєю прямокутною площадкою, розташованою між підгинаючими виступами, вкладає замикаючу поличку обгортки і проштовхує виріб у канал нерухомої напрямної. При цьому виріб фіксується підпружиненою собачкою.

При вході в канал упаковки спеціальні нерухомі напрямні повністю завершують формування «носка» обгортки. Загорнутий виріб при вході в канал проштовхується наступним пакованим виробом.

Перевагою такого механізму є його компактність і можливість одержання паковання високої якості, тому що загорнуті вироби під 252

Рис. 3.133. Механізм загортання виробу «в носок»: 1 — гвинт; 2 — пластина; З — вшковий підгинач; 4 — кронштейн; 5 — шток; б — приводний вал; 7, 17 — зубчасті колеса; 8 — напівмуфта; 9 — напівмуфта; 10 — нерухома вісь; 11 — кулачок; 12 — важіль; 13 — ролик; 14 — пружина; 15 — повзун; 16 — напрямна; 17, 18 — важіль; 19 вісь; 20 — кулачок; 21 — вісь; 22 — важіль; 23 — тяга; 24 — вісь; 25 важіль; 26 — вшковий підгинач; 27—кулачок; 28 — вал; 29— кронштейн; ЗО — шток; 31 — пружина; 32 — повзун; 33 —ролик; 34 — напрямна

час транспортування підпресовуються з чотирьох боків, тим самим формується правильна геометрична форма і акуратні «носки».

В машинах безперервної дії, в яких пакування здійснюється шляхом розташування виробу в трубку, що формується із рулону плівки, замість головки загорт ання встановлюють пристрій формування рукава плівки, пристрій зварювання поздовжнього шва; пристрій поперечного зварювання і відрізання.

На рис. 3.134 наведена схема пристрою формування горизонтального рукава із рулонної плівки. Пристрій — це прямокутний короб, утворений горизонтально розташованою планкою і двома напрямними. Ліва напрямна кріпиться до планки двома гвинтами. Права напрямна кріпиться

Пристрої загортання

Рис. 3.134. Пристрій формування рукава із рулонної плівки: 1 — прорізь в дні короба; 2 — Г-подібний язик

до тієї ж планки двома спеціальними гвинтами. Під час заправлення полімерної плівки праву напрямну знімають.

Двома спеціальними шпильками пристрій кріпиться до кронштейнів; внутрішня поверхня дна пристрою розташована на рівні, що і поверхня пластини стола конвеєра подачі виробу. Кронштейни мають проріз, і за потреби можна зняти пристрій, послабивши гайки.

Коли торці пристрою відкриті, горизонтальні полички напрямних перекривають одна іншу, утворюючи при цьому в дні короба щілину, через яку пропускається права кромка полімерної плівки. Ліва кромка плівки проходить через проріз в горизонтальній поличці лівої напрямної пристрою.

Кромки полімерної плівки розташовані таким чином, іцо до зовнішньої поверхні горизонтальної полички лівої напрямної притискається ліва кромка, а на неї накладається права кромка плівки. Язичок, утворений Г-подібною проріззю в горизонтальній поличці лівої напрямної, є площадкою для зварювання внапуск кромок плівки.

Із даного пристрою плівка виходить згорнута в трубку із звареним кромками поздовжнім швом.

Зварювання плівки здебільшого здійснюється термоконтактним способом.

Розширення запитів споживачів та створення технічних умов по виготовленню новітніх пакувальних матеріалів призвели до розробки нових систем загортання дрібно-штучних виробів. Основними з яких є: 254

• «в перекручування» («твіст») одиничним або кількома пакувальними матеріалами на вершині куполоподібних виробів із круглою основою; «в перекручування» одиничним пакувальним матеріалом виробів на вершині виробу із прямокутною або квадратною основою;

• стиль «бантик юбочка» — застосовується для ексклюзивних виробів фасованих в коробки із прозорим віконцями;

• «в перекручування» кількома пакувальними матеріалами збоку виробу;

«в перекручування» подвійним пакувальним матеріалом;

• подвійне «в перекручування» для виробів форми кулі;

• подвійне «в перекручування» для виробів особливої форми — ромбовидна тощо.

• стиль «фантазія» («фентезі») для виробів різної форми. За цим стилем основа гладенька, а у вершині може бути сформований різноманітний рельєф;

стиль «гаманець» для невеликих виробів, закріплення кінців обгортки може бути або за допомогою термоклею, або зварювання;

• стиль «конверт» також для невеликих виробів із закріпленням кінців обгортай за допомогою термоклею;

• поєднання двох стилів «конверт» і «гаманець» із обандероленням паперовою смужкою із термолаком;

• стиль «дінайдуйото» для виробів трапецеподібної форми;

• стиль «носок» із зовнішньою обгорткою із полімерної металізованої плівки, закріплення «носка» за допомогою термолаку;

стиль «банг» (пучок) для виробів різної форми — «пляшечка», «машинка», «бочонок», «купол» тощо;

• термоскріплений «банг» для виробів сферичної і яйцеподібної форми;

• стиль «твіст на вершині виробу» із закріпленням кінців обгортки липкою контрольною стрічкою в місці її перекручування та з нанесенням ярличка на дно виробу;

17) стиль «твіст із липкою стрічкою в місці перекручування і липким ярличком збоку виробу» та ін.

Кілька років тому фірма NUOVA FIMA (Італія) представила на ринок універсальну машину — автомат SWEET MAGIC, яка за допомогою відповідної програми керування і модульного принципу побудови може досить швидко забезпечувати понад 10 стилів загортання (рис. 3.135) виробів різних форм.

Машина SWEET MAGIC має чотири основних загортальних модулі — DT, Т, F, і W. Повний комплекс модулів забезпечує десять різних основних стилів загортання однією машиною. Кожний модуль

розташований у відповідній позиції. Керування машиною-автоматом здійснюється з однієї комп’ютеризованої панелі. Встановлення восьмистадійного ротора дає можливість збільшити кількість операцій загортання і складання з меншим силовим навантаженням на вироби. Кожна позиція забезпечує відповідне обгортання виробу і складання пакувального матеріалу, кожний модуль працює на відповідній стадії і загортає виріб в кілька стилів одночасно. Привід машини побудований на серводвигунах. Машина пакує як тверді, так і крихкі вироби з продуктивністю 380—400 і 160-170 шт./хв відповідно.

Поряд із новітніми універсальними машинами створені і високопродуктивні спеціальні машини (продуктивність знаходиться в межах 1600-1800 шт./хв).

Пристрої загортання

Пристрої загортання

Рис. 3.135. Типові вузли машини SWEET MAGIC: а — основні стилі загортання; б — виконавчі механізми; в восьмистадійний ротор; г — пристрій подачі пакувального матеріалу

Характерним представником такого класу машин є машина ЕК-2 фірми KLOCKNER HANSEL PROCESSING (Німеччина). Ця машина призначена для обгортання твердої карамелі круглої, овальної і продовгуватої форми способом перекручування. Пакування може здійснюватись в будь-який пакувальний матеріал, а також в кілька шарів у різних матеріалів. Машина працює в безперервному режимі. На рис. 3.136 наведена технологічна схема обгортання виробів подвійним пакувальним матеріалом, а на рис. 3.137 — типові функціональні модулі. Синхронізація роботи різних функціональних пристроїв здійснюється за рахунок встановлення серводвигунів із відповідною системою керування. Машина досить швидко адаптується до якості пакувального матеріалу, тому що забезпечується безступінчасте регулювання осциляції захоплювачів, що обертаються, і здійснюється автоматичне регулювання ступеня закручування обгортки. Поряд із цим на кожній стадії пакування здійснюється контроль, автоматична діагностика.

Пристрої загортання

Рис. 3.136. Технологічна схема машини ЕК-2

До класу високопродуктивних належать машини, в яких пакування дрібно-штучних виробів здійснюється розміщенням їх в рукаві із термозварної полімерної плівки. На рис. 3.138 наведені технологічні схеми машин Euro 77c/DS і Euro 77c/TIV для пакування твердих виробів і м’яких виробів виготовлених із монолітного джгута. В цих машинах

257

Пристрої загортанняРис. 3.137. Характерні модулі машини ЕК-2: а) пристрій подачі матеріалу; б) живильник; в) ротор із щипцями; г) пристрій перекручування; д) транспортна система

Пристрої загортання

а)

Пристрої загортання

застосовують індивідуальні приводи для кожного функціонального модуля. Застосування сервосистем дає можливість синхронізувати роботу всіх механізмів машини.

Пристрої загортання
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)