Витратні резервуари ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Подача продукції до фасувальних пристроїв може бути здійснена системою продуктопроводів, в яких стабілізовано тиск продукції, або із витратних резервуарів. Здебільшого пакувальні машини облаштовані витратними резервуарами. Витратний резервуар — це не тільки одна із важливих частин фасувальної машини, а й невід’ємначастина дозувально- фасувального функціонального модуля. Він забезпечує прийом, накопичення (акумулювання) продукції і подачу її до фасувальних пристроїв. За конструктивним виконанням витратний резервуар може бути виконаним циліндричним і кільцевим (колекторним). Залежно від способу фасування продукції, витратні резервуари можуть бути одно — і багатокамерні. У багатокамерних резервуарах передбачено зберігання газу. До складу витратних резервуарів входять такі основні елементи і пристрої: корпус, кришка, поплавкова система, трубка подачі продукції, колекторна трубка для видачі продукції до фасувальних пристроїв.

З точки зору функціонування витратного резервуару, важливе місце відіграє поплавкова система. Поплавкова система під час фасування підтримує відносно постійний рівень рідини в резервуарі. Особливе значення відіграє поплавкова система під час фасування продукції за об’ємом, тому що коливання рівня у витратному резервуарі буде впливати на точність дозування продукції. Поряд із цим під час дозування продукції за рівнем у пристроях, в яких керування роботою клапанів подачі газу і рідини здійснюється поплавковим регулятором, також якість функціонування поплавкової системи впливає на точність формування дози продукції.

На рис. 3.91 наведена конструктивна схема витратного резервуару машини Т1-ВНА-12.

До складу конструкції резервуару входять: корпус циліндричної форми з колектором і верхня труба подачі продукції. Корпус виготовлений

Витратні резервуари

Витратні резервуари

Рис. 3.91. Схема витратного резервуару машини Tl-BHA-12: 1,8 — трубки; 2 — труба подачі рідини; 3 — хрестовина; 4 поплавок; 5 — кришка; б — кронштейн; 7 — корпус; 9 — вентиль; 10 — колектор; 11 — клапан

із листів нержавіючої сталі з конусним днищем і чотирма знімними кришками. Резервуар з’єднаний із колектором за допомогою 18 трубок і має у фланці 36 отворів для кріплення фасувальних пристроїв. До патрубка верхньої труби подачі продукції встановлено поплавок із клапаном, який регулює постачання рідини в резервуар. Для аварійного зливання рідини із переповненого резервуару встановлено вентиль і чотири трубки.

У машинах, що забезпечують вакуумне фасування, до труби подачі продукції приєднується додатковий пристрій, що зв’язаний із вакуумною магістраллю. В деяких конструкціях витратних резервуарів для пом’якшення гідравлічного удару, який може виникнути під час великого напору продукції, передбачено встановлення додаткових пристроїв.

У машинах, що реалізують над барометричне фасування рідкої продукції, конструкція витратного резервуару має кільцеву форму.

На рис. 3.92 наведено конструктивну схему витратного резервуару машини Т1-ВДР-12В.

Корпус такого резервуару також виготовлений із нержавіючої сталі. До нижньої частини корпусу кріпляться фасувальні пристрої. На зовнішній поверхні резервуару є отвори для кріплення кулачків керування роботою фасувальних пристроїв. У верхній частині корпусу резервуару розташовані вісім великих отворів, в які встановлено: два поплавкових клапани для регулювання рівня рідини; два клапани для промивання 180
резервуару; запобіжний клапан і три фланці, через які здійснюється санітарна обробка резервуара і монтажні роботи.

Витратні резервуари

Напій

Газ на протитиск

Повітря на пневмопіднімальник

Повітря на пневмопіднімальник

Газ на протитиск

Напій

Рис. 3.92. Схема витратного резервуару машини Т1-ВДР-12В: а) розріз загального вигляду: 1 — опорний фланець; 2 — стояк; 3 — фартух; 4—запобіжний щиток; 5 — центруючий конус; б — фасувальний пристрій; 7—механізм кулачка фасувального пристрою; 8 — поплавок подачі газу; 9— фланець; 10 — кришка; 11 —розподільник рідини і газу; 12 — запобіжний клапан; 13 — поплавок рівня рідини; 14 — корпус; 15 — регулювальний гвинт; б) розподільник: І —розпірне кільце; 2, 3 — штуцери; 4 натискне кільце; 5—спеціальна гайка; 6—підшипник; 7—маслянка; 8—стояк колектора; 9 — кришка; 10 — прокладка; 11 — корпус колектора; 12—манжета; 13 — дистанційне кільце; 14 — упорне кільце; 15 — корпус розподільника; 16 — накидна гайка; 17 — натискне кільце; 18 —ущільнююче кільце

Витратні резервуари

Напій

Рідина і газ подаються по трубопроводам, що вмонтовані у розподільник. Розподільник рідини і газу (рис. 2.92, б) встановлюється

в центрі опорного фланця і завдяки спеціальному пристрою розподіляє рідину в резервуар, газ протитиску — до газового поплавкового клапана, а стиснене повітря — до колектора піднімальних циліндрів.

Характерна конструктивна схема поплавків для рідини і газу наведена на рис. 3.93.

Поплавок для рідини (рис. 3.93, а) відводить повітря, що поступає у резервуар під час наповнення тари продукцією і тим самим регулює рівень рідини в резервуарі. Згинанням важеля поплавка його встановлюють так, щоб при досягненні верхнього рівня рідини в резервуарі зупинився випуск із нього газової суміші. Зверху корпуса клапана нагвинчена кришка із отворами для виходу газу. Під час фасування рідини кришка відкрита і газ вільно може виходити із резервуару. Коли резервуар звільняється від рідини, кришку клапана закривають. Для миття машини замість кришки встановлюють спеціальні пристрої для очищення внутрішніх поверхонь клапана.

Поплавок для газу (рис. 3.93, б) призначений для подачі газу протитиску в резервуар фасувальної машини. Шляхом підгинання важеля його встановлюють таким чином, щоб при досягненні максимального рівня рідини клапан подачі газу почав відкриватися. Газ під підвищеним тиском буде переміщатись у резервуар, встановлюючи рівень рідини.

Витратні резервуари

Рис. 3.93. Схема поплавкового пристрою: а — рідинний: 1 — штифт; 2,7 — кільця ущільнення; 3 — гайка; 4 — кришка;5 — корпус кпапана; б — диск; 8 — палець; 9 — втулка із ущільненням; 10 — голка; 11 — упор; 12 — поплавок; б — газовий: 1 — штифт; 2 — поплавок; 3 — диск; 4, 14 — гайки; 5 — корпус кпапана; б — накидна гайка; 7, 8, 18, 19—кільця; 9, 20—втулки; 10—прокладка; 11 —маховик; 12 — труба; 13 — ніпель; 15 — перехідник; 16 — спусковий кран; 17, 22 — кільця ущільнювальні; 21 — палець; 23 — втулка з ущільненням; 24 — клапан; 25, 26 — упори

Після встановлення рівня рідини у втратному резервуарі поплавок переміщається донизу тим самим перекриває доступ газу протитиску.

Завдяки взаємозв’язаній роботі поплавкових клапанів рівень рідини в резервуарі постійно підтримується на заданому рівні.

Наведений принцип роботи витратних резервуарів показує, що найбільш відповідальним елементом в них є поплавкова система, яка забезпечує стабілізацію рівня рідини в резервуарі.

Розрахунок поплавкових пристроїв витратних резервуарів є досить специфічним. Він зводиться до визначення маси і розмірів поплавка.

Витратні резервуари
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)