Характерні конструктивні схеми трикамерних фасувальних пристроїв ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Прикладами трикамерної системи фасувального пристрою можуть бути пристрої машин Р2-6; Innofill DR фірми KHS; Volumetic VO-DM-L, Sensometic VPL фірми (CRONES (Німеччина) та ін.

Відмітимо, що машина Р2-6 призначена для фасування пива, є суттєво як морально, так і технічно застарілою і не відповідає сучасним вимогам до новітніх технічних систем. Зате це практично один із небагатьох зразків машин, що мають у фасувальних пристроях кранову запірну арматуру. Всі інші — клапанну. Поряд із цим керування клапанами може здійснюватись як механічним способом (кулачок — напрямна), так і пневмо — або електромагнітним приводами. Важливо також відмітити, що незалежно від конструкції запірної арматури і системи керування нею стадії або етапи операції фасування практично однакові.

Фізичну сутність операції фасування рідин трикамерним дозувальним пристроєм розглянемо на прикладі роботи пристрою машини Р2-6.

Рис. 3.67. Пристрій фасування машини Р2-6:1 — корпус; 2 — кран; 3 — камера; 4 — голковий клапан; 5 — газовий клапан; 6 — кільцевий простір; 7 — овальний канал; 8—отвір; 9—рідинна трубка; 10—центруючий ковпачок; 11 — кулачок; 12, 14 — газові канали; 13 — канал для рідини

Фасувальний пристрій (рис. 3.67) включає: корпус, конічний кран, центруючий дзвіночок і трубку для наповнення.

Корпус крана закріплений до кільцевого пивопроводу машини. В корпусі є три канали 12,13 і 14. Канали 12 і 14 — газові, а 13 — рідинний. Канал 12 сполучений з кільцевим газовим каналом, а в нижній частині корпуса він сполучений із кільцевим простором і внутрішньою порожниною пляшки. Рідинний канал 13 у верхній частині корпуса сполучений із внутрішнім простором кільцевого пивопроводу, а в нижній частині цей канал проходить в трубку для наповнення. Канал 14 сполучений з кільцевим газовим каналом і в нижній частині корпусу він має розширення, в якому знаходиться поплавковий юіапан, а нижче канал 14 переходить в канал овальної форми, який через отвір сполучається з
внутрішньою порожниною пляшки. Конічна пробка крана 2 має декілька отворів, розташованих під різними кутами, і кулачок складного профілю. Цей кулачок під час обертання каруселі машини торкається нерухомих упорів, закріплених на рамі, повертає пробку послідовно в чотири положення. В корпусі крана камера сполучена з кільцевим газовим каналом і з резервуаром протитиску. Пробка крана постійно притиснута до свого гнізда і знаходиться під тиском газу.

В першому робочому положенні канал 12 відкритий, канали 13 і 14 закриті. Здійснюється наповнення пляшки газом із кільцевого газового каналу.

В другому робочому положенні канал 12 закритий, канали 13 і 14 відкриті. Пляшка починає наповнюватись рідиною. Клапан 4, що виконаний у вигляді голки, вільно пропускає суміш повітря з діоксидом вуглецю з пляшки під час її наповнення рідиною в резервуар протитиску. Пиво після заповнення пляшки до рівня отвору 8 в трубці для наповнення переміщається по овальному каналу в поплавкову камеру. Поплавок голкового клапана 4 перекриває канал 14, завдяки чому припиняється подальше переміщення пива в канал.

Характерні конструктивні схеми трикамерних фасувальних пристроїв

Рис. 3.68. Схема пристрою фасування машини VO-DM-L фірми KRONES: а початкове положення; б — процес фасування; 1 — газовий клапан, що

контролює: швидке наповнення, продування пляшки; 2 — газовий клапан, що контролює повільне наповнення; 3 —розвантажувальний клапан; 4—клапан для створення протитиску в пляшці (СС)2); 5, 6 — клапани для керування процесом продування рідинної трубки; 7 — одноступінчатий пневмоциліндр; 8 — кільцева місткість; 9 — індуктивний витратомір; 10 — пневматичний пристрій для підняття пляшок; 11 —розвантажувальний канал; 12 — канал для сполучення з кільцевою місткістю; 13 — канап чистого С02

а)

Третє робоче положення відповідає першому, коли канал 12 відкритий, канали 13 і 14 закриті.

В четвертому робочому положенні всі канали в нижній частині сполучені між собою. Пиво, що знаходиться в нижній частині каналів 13 і 14, стікає в пляшку. Газові канали сполучені між собою через поздовжній канал в пробці крана, що сприяє вирівнюванню в них тиску газу.

На рис. 3.68 наведена схема пристрою фасування машини VO-DM-L фірми KRONES з клапанною системою. В цих пристроях передбачено наповнення пляшки поетапно (повільне фасування, швидке фасування і доповнення — тобто корегування величини дози).

Загалом процес наповнення пляшок рідиною може складатись із наступних етапів:

• подача пляшки до фасувального пристрою;

• вирівнювання тиску в пляшці і в рідинному резервуарі;

• повільне наповнення пляшки рідиною до рівня 8-10 мм вище нижнього рівня рідинної трубки;

• швидке наповнення (за рахунок збільшення поперечного перерізу каналу відведення суміші повітря і С02);

• повільне наповнення;

• вирівнювання тиску в пляшці з атмосферним;

• доповнення об’єму рідини в пляшці за рахунок її переміщення із повітряної трубки;

•виведення пляшки з-під фасувального пристрою.

Дещо іншого конструктивного виконання є наведений на рис. 3.69 пристрій фасування машини Innofill DR фірми KHS. Система керування газовими клапанами механічна, а керування рідинним клапаном здійснюється пневмоприводом. Загальне керування як пристроєм, так і машиною здійснюється комп’ютером.

Характерні конструктивні схеми трикамерних фасувальних пристроїв
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)