ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

В технологічному процесі пакування передбачається виконання ряду послідовних технологічних операцій, метою і кінцевим результатом яких є пакування продукції. Типовий технологічний процес пакування можна представити сукупністю таких окремих стадій і елементів (рис. 1.1).

Для організації процесу пакування продукції масового призначення, в тому числі і харчових продуктів, потрібно застосовувати комплексний підхід, яким передбачається:

• найефективніше використання матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів за умови мінімізації виробничих втрат;

• раціональна побудова процесу, створення безперервного потокового виробництва;

• комплексна автоматизація і механізація всіх основних і допоміжних операцій;

• комплексний контроль якості продукції і операцій пакування;

• централізоване керування виробництвом з використанням комп’ютер­них технологій.

Різноманітність схем організації пакувального процесу можна пояснити, перш за все, різними властивостями продукції, що пакується, і вимогами як до технологій пакування, так і до упаковки. В залежності від організації процесу пакування він може бути одно-, дво-, три — і чотиристад ійним.

Одностадійним процесом передбачено фасування продукції у споживчу упаковку, транспортну тару, спеціальні контейнери.

Двостадійним — фасування продукції у споживчу упаковку і формування групових упаковок; фасування продукції у споживчу упаковку і формування укрупнених вантажних одиниць; фасування продукції у спеціальні контейнери і вкладання їх в універсальні контейнери.

Тристадійним — фасування продукції у споживчу упаковку, формуван­ня з неї групової упаковки і формування укрупнених вантажних одиниць; фасування продукції у транспортну тару, формування укрупнених вантажних одиниць і вкладання їх в універсальні контейнери.

Чотиристадійний — фасування продукції у споживчу упаковку, формування групової упаковки, формування укрупнених вантажних одиниць і вкладання їх в універсальні контейнери.

Три — і чотиристадійні процеси пакування обумовлюють впровадження на підприємствах індустріальних методів переробки вантажів. Кожна із стадій технологічного процесу складається із однієї або декількох основних операцій і однієї або декількох допоміжних.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ

Рис. 1.1. Типовий технологічний процес пакування продукції: І — продукція (П); 2 — споживча тара; 3 — групова упаковка і транспортна тара; 4. 5 — допоміжні пакувальні засоби для споживчої упаковки (4) і транспортної тари (5); б — засоби пакетування (піддони, стягувальні стрічки, термоусаджувальні і розтягувальні плівки, сітки), 7 — спеціальні контейнери; 8 — пакувальні матеріали (ПМ); І-ХІ — стадії і елементі, технологічного процесу пакування

Для підвищення ефективності виробництва технологічний процес пакування продукції вдосконалюється, а в комплексно автоматизованому обладнанні максимально зосереджуються і об’єднуються основні стадії і операції процесу. На сучасних підприємствах із виробництва харчових продуктів створюються безперервно діючі потокові виробництва, де автоматизуються і транспортні операції та широко застосовуються гнучкі багатоконвеєрні системи.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)